30.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Jak leczę chłoniaka z komórek płaszcza - Prof. Wojciech Jurczak

Jak wygląda dzisiaj standardowa terapia chłoniaka z komórek płaszcza? Jakie rokowanie mają dzisiaj pacjenci z nawrotowym/opornym  chłoniakiem z komórek płaszcza? U których pacjentów widziałby Pan Profesor miejsca dla lenalidomidu, leku dopuszczonego do terapii w MCL już od kilku lat przez EMA?

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: