30.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Pierwszy szczyt EBMT GvHD w Polsce - bezpłatna rejestracja dla pielęgniarek

16-18 maja w Warszawie odbędzie się pierwszy szczyt EBMT GVHD. Celem spotkania jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie biologii, profilaktyki i leczenia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD).


Organizatorzy przygotowali osobny program dla członków zespołów pielęgniarskich – opłata rejestracyjna w tym przypadku została zniesiona.

Format spotkania zapewnia możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

Szczegóły dostępne na: ikona Link zewnętrzny https://www.ebmt.org/events/1st-ebmt-gvhd-summit


 

Pierwszy szczyt EBMT GvHD w Polsce - bezpłatna rejestracja dla pielęgniarek
kodowanie: projekt: