29.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Darmowa komunikacja? Opieka medyczna bez kolejek? Sprawdź jakie przywileje przysługują dawcy szpiku!

Większość osób wie, że honorowi krwiodawcy otrzymują uprawnienia, będące podziękowaniem za ich bezinteresowną pomoc. A jak to jest z dawcami szpiku, którzy oddali krwiotwórcze komórki macierzyste dla pacjenta, chorego na nowotwór krwi? Za poświęcony czas i nieocenioną pomoc drugiej – często nieznajomej osobie – dawcom szpiku również przysługują przywileje.

Jeśli dawca oddał szpik lub komórki macierzyste, to przysługują mu przywileje, które zapisane są w polskim prawie. Każdy dawca otrzymuje legitymację i odznakę „Dawcy Przeszczepu”, wręczaną w ośrodku pobierającym. Pośród dawców są osoby, które oddały szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki co najmniej 2 razy, stając się tym samym „Zasłużonymi Dawcami Przeszczepu”. Legitymacja i odznaka „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wydawana jest przez Ministerstwo Zdrowia i wręczana raz do roku podczas uroczystego spotkania.

Odznaka Dawcy Przeszczepu

Odznaka Dawcy Przeszczepu

Opieka medyczna – bez kolejki

Zarówno Dawcy Przeszczepu, jak i Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu przysługuje prawo do korzystania – poza kolejnością – z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, do której należą: porady specjalistyczne, badania diagnostyczne, ambulatoryjne procedury zabiegowe, a także inne świadczenia – np. rehabilitacja [1]. Oznacza to, że „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca przeszczepu” zostają przyjęci poza kolejnością, wynikającą z listy oczekujących. Świadczenie lekarskie zazwyczaj udzielane jest w dniu, w którym dawca zgłosi po pomoc lub wyznaczane na inny termin – w tym przypadku dawca również zostanie przyjęty poza kolejnością. Ważne jest to, że świadczenie zdrowotne nie może być udzielone później, niż w przeciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia. 


Artur Kowalczyk - Zasłużony Dawca Przeszczepu i Sebastian Hanus - Student z Rzeszowa - Dawca Przeszczepu


Zasłużone, darmowe leki

„Zasłużony Dawca Przeszczepu” ma również prawo do bezpłatnego (do wysokości limitu finansowania, zapisanego w ustawie) zaopatrywania się w leki, objęte wykazem leków refundowanych oraz wykazem leków, które można stosować w związku z oddawaniem krwi tj.: preparaty witaminowe, kwasu foliowego i żelaza [2]. Dokumentem, uprawniającym do korzystania z tych przywilejów, jest recepta i legitymacja „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Na stronie ikona Link zewnętrzny www.ktomalek.pl dawca może wyszukać lek oraz wysokość jego refundacji [3].

Dawca w komunikacji miejskiej

Poruszając się komunikacją miejską w danym mieście, dawcy szpiku powinni sprawdzić, czy będą potrzebować biletu, ponieważ w wielu miejscowościach w Polsce mają prawo jeździć za darmo!

„Dawcy Przeszczepu” mają możliwość bezpłatnych przejazdów w Białymstoku, Tarnobrzegu, Zielonej Górze, Wrocławiu, a w Słupsku, bilet roczny dla „Dawcy Przeszczepu” wynosi 50 zł.

„Zasłużeni Dawcy Przeszczepu” mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie w: Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Białej Podlaskiej, Poznaniu, Elblągu, Rzeszowie oraz Wrocławiu. 

Jak tłumaczy Magdalena Przysłupska, rzecznik prasowy Fundacji DKMS, uprawnienia, dotyczące korzystania z nieodpłatnych przejazdów, opisane są zawsze w oddzielnych regulaminach przewoźników, dlatego warto, żeby Dawcy szpiku zaglądali do tego dokumentu. Aby korzystać z darmowych przejazdów, należy przedstawić dokument, potwierdzający uprawnienia (Legitymację Dawcy Przeszczepu lub Legitymację Zasłużonego Dawcy Przeszczepu) oraz inny dokument, potwierdzający tożsamość Dawcy.

Warto dodać, że wszelkie koszty, związane z procedurą pobrania szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych pokrywa Fundacja DKMS, tj.: koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz przejazdu na badania wstępne i pobranie. Takie same warunki dotyczą osób, które zgodziły się wziąć udział w procedurze, ale z różnych powodów nie zostały zakwalifikowane do pobrania.

Dzień pobrania to moment szczególny dla każdego Dawcy, dlatego może on zabrać ze sobą osobę towarzyszącą - koszt przejazdu oraz pobyt w hotelu dla niej pokrywa Fundacja DKMS Wszystko dlatego, żeby Dawca szpiku czuł się tego dnia komfortowo, bezpiecznie i wyjątkowo! – powiedziała Magdalena Przysłupska.


[1] Szczegółowe informacje o świadczeniach zdrowotnych zawiera Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[2] Wykaz leków, które Zasłużony Dawca Przeszczepu może stosować, w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy, posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. Nr 23, poz. 119).

[3] O refundacji leków mówi art. 6 ust. 2 ustawy z dn. 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Więcej informacji o Fundacji DKMS: ikona Link zewnętrzny www.dkms.pl

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych. Fundacja działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja pożytku publicznego oraz jako Ośrodek Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. To największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowanych jest 1,4 mln potencjalnych Dawców szpiku, spośród których 6 282 (luty 2019) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie, dając im tym samym szansę na życie. Aby zostać potencjalnym Dawcą, wystarczy przyjść na organizowany przez Fundację Dzień Dawcy szpiku lub wejść na stronę ikona Link zewnętrzny www.dkms.pl i zamówić pakiet rejestracyjny do domu.


Darmowa komunikacja? Opieka medyczna bez kolejek? Sprawdź jakie przywileje przysługują dawcy szpiku!
kodowanie: projekt: