2.05.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Haploidentyczna transplantacja komórek macierzystych krwiotworzenia z podaniem cyklofosfamidu po przeszczepie u chorych na agresywne chłoniaki - dokąd zmierzamy?

Badania oceniające skuteczność przeszczepienia haploidentycznych komórek macierzystych krwiotworzenia (haplo-HSCT) z podaniem cyklofosfamidu po przeszczepie (PTCy) w agresywnych, opornych bądź nawrotowych (R/R) chłoniakach wskazują na konieczność uzyskania bardzo dobrej kontroli choroby nowotworowej przed wykonaniem transplantacji. Można ją uzyskać stosując inhibitory punktów kontrolnych lub przeciwciała monoklonalne skoniugowane z lekami. Nadal jednak ta forma sekwencyjnej terapii w połączeniu z haplo-HSCT jest kwestionowana.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: