12.04.2019 / dr A. Piekarska / Aktualności

Stanowisko EBMT-NIH-CIBMTR w sprawie standaryzowanej terminologii i wytycznych do oceny choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi

Istnieje kilka międzynarodowych rekomendacji dotyczących oceny choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GvHD) po transplantacji komórek krwiotwórczych (HCT). W artykule opublikowanym na łamach Bone Marrow Transplantation eksperci reprezentujący EBMT*, NIH** oraz CIBMTR*** (EBMT-NIH-CIBMTR Task Force) zrewidowali istniejące wytyczne w zakresie ostrej (aGvHD) i przewlekłej GvHD (cGvHD), odnieśli się do niejasnych kwestii powstałych w codziennej praktyce klinicznej i zaproponowali konsensus dotyczący kluczowych terminów. Jest to istotne w codziennej praktyce transplantologów, a implementowanie tych zaleceń ułatwi porównywanie wyników terapii, poprawi jakość danych mi.in. w badaniach klinicznych oraz posłuży ocenie biomarkerów GvHD.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: