8.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Lenalidomid i pomalidomid w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem w pierwszej i drugiej linii leczenia pacjentów ze szpiczakiem niekwalifikujących się do przeszczepu – pozytywna opinia CHMP

Kilka dni temu Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use) wydał pozytywną opinię rekomendującą rejestrację lenalidomidu i pomalidomidu w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem w odpowiednio pierwszej i drugiej linii szpiczaka.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: