5.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Grant Naukowy Fundacji DKMS

W ramach inicjatywy „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Cierpiących na Nowotwory Krwi”, Fundacja DKMS uruchamia „Grant Naukowy Fundacji DKMS”, skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych. 

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy komórek krwiotwórczych dla każdego chorego potrzebującego transplantacji. Fundacja angażuje się również w projekty, które mają na celu poprawę jakości leczenia Pacjentów i wspieranie rozwoju transplantologii w Polsce. Projekt „Grant Naukowy Fundacji DKMS” z entuzjazmem został przyjęty w środowisku hematologicznym i uzyskał pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Patronat PTHiT.

ZAKRES BADAŃ

Fundacja DKMS chce wspierać młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają przede wszystkim wokół transplantologii hematologicznej, terapii komórkowych w szerokim znaczeniu tego określenia. Badania mogą dotyczyć różnych dziedzin, obejmujących, ale nie ograniczających się do immunologii transplantacyjnej, klinicznej, diagnostyki oraz strategii terapeutycznych i dawstwa komórek krwiotwórczych.

Wnioski można składać od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019r. Zachęcamy do zgłaszania swoich projektów naukowych.

HARMONOGRAM

01.04 – 30.06.2019 r. Składanie wniosków
01.07 – 31.08.2019 r. Ocena wniosków przez Komisję Grantową
12.09 – 14.09.2019 r. Ogłoszenie wyników na konferencji PTHiT w Łodzi

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW

Prosimy zapoznać się z regulaminem „Grantu Naukowego Fundacji DKMS” oraz wypełnić wniosek zamieszczony na stronie ikona Link zewnętrzny www.dkms.pl/grant  

Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy przesyłać na adres e-mail edukacja@dkms.pl do dnia 30 czerwca 2019 r.

Wszelkie pytania związane z projektem „Grant Naukowy Fundacji DKMS” prosimy kierować na adres edukacja@dkms.pl

Grant Naukowy Fundacji DKMS
kodowanie: projekt: