21.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Refundacja daratumumabu i karfilzomibu jest konieczna - Polska Grupa Szpiczakowa apeluje do Ministra Zdrowia

Refundacja daratumumabu i karfilzomibu jest konieczna. Leki te odpowiadają na pilne potrzeby pacjentów z nawrotem szpiczaka plazmacytowego i opornością na dotychczas stosowane w Polsce terapie i dają szansę, przynajmniej części z nich, na powrót do czynnego życia.


Szpiczak plazmocytowy jest jednym z najczęstszych nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego – rocznie w Polsce rozpoznaje się blisko 2000 nowych przypadków. U większości pacjentów choroba przebiega z okresami remisji i nawrotów wymagających zastosowania kolejnych linii leczenia.

W szczególnej potrzebie są pacjenci w pierwszym nawrocie choroby, niekwalifikujący się do terapii w ramach programu z lenalidomidem oraz ci którzy wznowili po leczeniu z zastosowaniem lenalidomidu i wymagają użycia leku o innym mechanizmie działania.

Kolejną grupą czekającą na nową terapie są pacjenci wymagający leczenia pomostowego przed przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych z powodu słabej odpowiedzi na terapię indukującą.

Polska Grupa Szpiczakowa, Polskie Konsorcjum Szpiczakowe oraz Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów w imieniu środowiska lekarzy hematologów w trosce o polskich pacjentów, których czas przeżycia jest nadal dużo krótszy, niż w innych krajach UE kierują apel do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do kolejnych opcji terapeutycznych.

ikona PDF PGSz List do MZ.pdf


 

Refundacja daratumumabu i karfilzomibu jest konieczna - Polska Grupa Szpiczakowa apeluje do Ministra Zdrowia
kodowanie: projekt: