9.03.2019 / dr n. med. A. Piekarska / Aktualności

Ekulizumab w nocnej napadowej hemoglobinurii oraz atypowym zespole hemolityczno-mocznicowym: analiza 10 lat nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Ekulizumab jest pierwszym lekiem zarejestrowanym w terapii nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) oraz atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS). W 2017 roku jego wskazania rejestracyjne rozszerzono o ciężką postać uogólnionej miastenii. W British Journal of Haematology właśnie ukazała się analiza danych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii obejmująca okres od marca 2007 do października 2016. Przeprowadzona została w celu wykrycia rzadkich, ale potencjalnie znaczących działań niepożądanych (AEs), których nie zaobserwowano w badaniach klinicznych.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: