24.01.2019 / prof. K. Giannopoulos / Aktualności

Podsumowanie doniesień na temat iksazomibu przedstawionych w czasie konferencji ASH

W czasie ostatniej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów przedstawiono prawie 40 prac dotyczących leczenia z wykorzystaniem iksazomibu u chorych na szpiczaka plazmocytowego. W obecnym opracowaniu chciałbym się skupić na najistotniejszych pracach, które zostały przedstawione w formie ustnych wystąpień.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: