3.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Debata ekspertów podsumowująca kampanię "Wczesna diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce"

Portal edukacyjny hematoonkologia.pl zaprasza na debatę podsumowującą kampanię „Wczesna diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce”.

Debata odbędzie się 18.01.2019 w godzinach 15.00-17.00

Link: https://hematoonkologia.pl/live

Zaproszeni eksperci: prof. dr hab. Anna Dmoszyńska, prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, dr n. med. Piotr Ligocki, dr n. med. Marek Stopiński, prof. dr hab. Tomasz Stompór, dr n. med. Michał Sutkowski


Program debaty:

1. Omówienie ścieżki diagnostycznej chorych na szpiczaka w Polsce

2. Założenia kampanii edukacyjnej "Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego"

3. Opracowanie kalkulatora diagnostycznego dla lekarzy pierwszego kontaktu

4. Kierunki działań w przyszłości i poszerzenie panelu badań diagnostycznych lekarza pierwszego kontaktu


Wsparcie kampanii: Celgene Polska Sp. z o.o.

Debata ekspertów podsumowująca kampanię
kodowanie: projekt: