9.01.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w nawrotowym chłoniaku grudkowym

Pomimo wprowadzenia nowych leków (obinutuzumab, inhibitory kinazy fosfatydyloinozytolu, venetoklaks, inhibitory PD-1) przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HCT) pozostaje jedyną potencjalnie leczącą terapią u chorych z nawrotowym chłoniakiem grudkowym (FL).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: