Standardy w sposób szczególny zwracają uwagę na uśpioną czujność onkologiczną w przypadku ciężarnych. Rozpoznanie i leczenie nowotworu w ciąży utrudniają zarówno zachodzące w czasie ciąży zmiany fizjologiczne, jak również szereg dolegliwości uznawanych za typowe w tym okresie. Z drugiej strony, wykonywane w trakcie ciąży badania diagnostyczne i konsultacje medyczne sprzyjają wcześniejszemu rozpoznaniu niektórych nowotworów. W trakcie diagnostyki nowotworu oraz jego leczenia należy mieć na uwadze:

  • skuteczność leczenia i bezpieczeństwo przyszłej matki,
  • zabezpieczenie płodu i przyszłego noworodka przed niepożądanymi działaniami prowadzonego postępowania przeciwnowotworowego. 

Rokowanie chorych, u których nowotwór jest rozpoznany w okresie ciąży, jest podobne jak u kobiet nieciężarnych w przypadku identycznego stopnia zaawansowania. Odpowiednio dobrana terapia nie stanowi ryzyka dla płodu oraz dalszego rozwoju dziecka, nie traci również swej skuteczności.

Pogłębiona diagnostyka chorób nowotworowych w okresie ciąży i prowadzenie leczenia przeciwnowotworowego powinno odbywać się w wyspecjalizowanych ośrodkach z koniecznością ścisłej współpracy między ginekologami-położnikami i neonatologami oraz onkologami różnych specjalności.

Znajomość i stosowanie przedmiotowych standardów może w wielu przypadkach uchronić kobiety w ciąży, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową przed dramatycznym wyborem pomiędzy swoim życiem a życiem dziecka.


Standardy postępowania w przypadkach choroby nowotworowej u kobiety w ciąży

ikona PDF Część I. Wiadomości ogólne: epidemiologia, diagnostyka, leczenie, poradnictwo genetyczne (.pdf 291 KB)

ikona PDF Część II. Rak szyjki macicy, guzy jajnika (.pdf 299 KB)

ikona PDF Część III. Rak piersi, rak tarczycy (.pdf 293 KB)

ikona PDF Część IV. Nowotwory układu pokarmowego, rzadkie nowotwory (.pdf 394 KB)

Źródło: ikona Link zewnętrzny www.gov.pl/web/zdrowie