7.01.2019 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność leczenia ibrutynibem w FL

Ibrutynib, inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, ma udowodnioną skuteczność w nowotworach złośliwych z limfocytów B. W międzynarodowym badaniu DAWN oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ibrutynibu w monoterapii chorych na nawrotowego/opornego chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: