7.01.2019 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność leczenia ibrutynibem w FL

Ibrutynib, inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, ma udowodnioną skuteczność w nowotworach złośliwych z limfocytów B. W międzynarodowym badaniu DAWN oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ibrutynibu w monoterapii chorych na nawrotowego/opornego chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: