4.12.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Czy ibrutynib w monoterapii lub w skojarzeniu z rytuksymabem w porównaniu do immunochemioterapii bendamustyna-rytuksymab (BR) w pierwszej linii poprawia rokowanie starszych chorych z PBL? Pierwsze doniesienia z ASH 2018

Wyniki badania RESONATE-2 wykazały wyższość monoterapii ibrutynibem nad monoterapią chlorambucylem w populacji starszych w wieku powyżej 65 r. ż., dotychczas nieleczonych chorych z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL). Niemniej jednak na podstawie rezultatów tego badania nie można było jednoznacznie stwierdzić czy leczenie ibrutynibem jest skuteczniejsze niż ulokowana w standardach immunochemioterapia BR (bendamustyna, rytuksymab). Na ASH w 2018 roku zaprezentowano wyniki randomizowanego badania fazy 3 Alliance A041202, które wyjaśnia ten problem kliniczny.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: