7.11.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Doświadczenia francuskich lekarzy z zastępczą terapią immunoglobulinami we wtórnych niedoborach odporności związanych z nowotworami hematologicznymi

W nieinterwencyjnym, prospektywnym francuskim badaniu przekrojowym scharakteryzowano chorych na wtórne niedobory odporności (ang. secondary immunodeficiencies, SID) związane z hematologicznymi nowotworami złośliwymi, którzy rozpoczęli terapię zastępczą immunoglobulinami.

Przepraszamy, wybrany artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.
kodowanie: projekt: