22.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. dr hab. Sebastian Giebel: Sztuka słuchania, pokora i szacunek - pasja w służbie nauki cz.I

Jakiś czas temu na łamach magazynu Science ukazał się artykuł pokazujący w jaki sposób zainteresowania pozazawodowe mogą wpływać na pracę amerykańskich naukowców. Okazuje się, że realizowane hobby pomaga nie tylko w oczyszczeniu umysłu i relaksie, ale rozwija również dodatkowe kompetencje, które stanowią nieoceniony wkład w osiągnięcie innowacyjnych rozwiązań w pracy. Dziś postanowiliśmy zadać te same pytania naukowcom ze świata polskiej hematologii.


Prof. dr hab. Sebastian Giebel na co dzień jest kierownikiem Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Gliwickim oddziale Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, a swoje pasje realizuje na scenie jako członek zespołu rockowego AUTENTIKOS.

Aktywny zawodowo zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej, prezes Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), autor ponad 160 publikacji naukowych, a jednocześnie wokalista, autor tekstów i współkompozytor.

Jak współtworzenie zespołu muzycznego wpływa na pracę naukową?

Jako autor tekstów piosenek muszę wyrażać myśli w bardzo zwartej, poetyckiej formie. Konieczny jest pomysł i precyzja, każda fraza, rym i każde słowo się liczy. Przekaz musi być szczery, zrozumiały, a jednocześnie wolny od banałów. Te same wartości istotne są w przypadku publikacji naukowych - na szczęście nie trzeba ich pisać rymem - reszta się zgadza.

Zespół to grupa ludzi, w której każdy ma inne umiejętności, inną wrażliwość i różne sposoby komunikacji. Zarówno zespół muzyczny jak i kliniczny musi być skoncentrowany na celu, a jednocześnie "zgrany". Współpraca powinna dawać satysfakcję, a przebywanie ze sobą przyjemność. Praca w zespole klinicznym różni się tylko tym, że nie ma prób.

Pokora i szacunek - w studiu nagraniowym można się tego nauczyć dzięki despotycznemu szefowi jakim jest producent. Można podejmować z nim dyskusje, próbować wpłynąć na kształt realizacji nagrań, ostatnie słowo należy jednak zawsze do niego.

Szczególnym doświadczeniem są występy na koncertach. Uczą wsłuchiwania się nie tylko w siebie, ale i w dźwięki generowane przez kolegów z zespołu. Sztuka słuchania, strojenia i harmonii jest umiejętnością ponadczasową i uniwersalną przydatną w każdej dziedzinie życia. W pracy wykładowcy ważna jest interakcja z słuchaczami. Występy sceniczne to znakomite pole do szlifowania umiejętność komunikacji, budowania emocji, przykuwania uwagi i dawkowania napięcia.

„Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały Wszechświat działa potajemnie, by udało Ci się to osiągnąć” [Paolo Coelho. Alchemik]. Realizując swoje pasje nauczyłem się, aby nie bać się marzeń w żadnej dziedzinie. We wrześniu 2018 roku zespół AUTENTIKOS wydał swoją pierwszą płytę. Nasza płyta nosi tytuł „Audioterapia”. Trochę w tym kokieterii i trochę żartu. Wierzę jednak, że choć niektórzy po jej przesłuchaniu poczują się lepiej. A kolegom z branży (medycznej) doda motywacji, ale też pozwoli nabrać odrobinę dystansu do życia i pracy.


Płyta zespołu AUTENTIKOS dostępna jest na: ikona Link zewnętrzny music-space.pl/

Strona zespołu: ikona Link zewnętrzny http://www.autentikos.pl/


Prof. dr hab. med. Sebastian Giebel jest kierownikiem Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 1996 r. W latach 1996-2008 pracował w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala im. Adama Mielęckiego w Katowicach. W tym czasie uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych i transplantologii klinicznej, a także stopień doktora i doktora habilitowanego. Głównym obszarem jego działalności badawczej były aspekty immunologiczne transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych, a w szczególności rola komórek NK i ich receptorów. Badania w tym zakresie prof. Giebel prowadził we współpracy z Kliniką Onkohematologii Dziecięcej Uniwersytetu w Pavii, we Włoszech, gdzie odbył 5-miesięczny staż w oparciu o stypendium przyznane przez Fundację Jana Pawła II.

W 2008 roku prof. Giebel przeniósł się do Instytutu Onkologii w Gliwicach, gdzie podjął się zorganizowania nowej kliniki ukierunkowanej na leczenie chorych na nowotwory układu krwiotwórczego, z uwzględnieniem zastosowania transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych. W 2010 r. uzyskał specjalizację z hematologii, a w 2013 r., w wieku 41 lat uzyskał tytuł profesora. Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii powstała w 2009 roku i w ciągu kilku lat stała się jednym z najaktywniejszych ośródków przeszczepowych w Europie. Są w niej prowadzone badania podstawowe i kliniczne ukierunkowane na opracowanie nowych sposobów mobilizacji komórek krwiotwórczych, nowych protokołów przygotowania mieloablacyjnego oraz dróg podania materiału przeszczepowego.

Prof. Giebel wykazuje dużą aktywność naukową na arenie krajowej i międzynarodowej. Jest prezesem Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), sekretarzem sekcji ostrych białaczek Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT), członkiem Europejskiej Grupy ds. Leczenia Ostrych Białaczek Limfoblastycznych u Dorosłych (EWALL). Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych, których łączny wskaźnik oddziaływania przekracza 500. W 2017 roku został uhonorowany medalem Jędrzeja Śniadeckiego przyznanym przez Polską Akademię Nauk.

Chwile wolne od pracy prof. Giebel dedykuje swojej rodzinie: córkom Dominice i Wiktorii oraz żonie – Aleksandrze.


Prof. dr hab. Sebastian Giebel: Sztuka słuchania, pokora i szacunek - pasja w służbie nauki cz.I
kodowanie: projekt: