1.09.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Miesiąc Świadomości Nowotworów Krwi

Wrzesień jest Miesiącem Świadomości Nowotworów Krwi (Cancer Blood Awareness Month). Przez kolejne 30 dni instytucje, media, inicjatywy społeczne i firmy farmaceutyczne zwracają szczególną uwagę na tę grupę nowotworów.


Nowotworami krwi określa się zbiór chorób autoimmunologicznych dotyczących krwi, szpiku kostnego oraz układu limfatycznego. Mimo, że są to choroby rzadkie zachorowalność na nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego rośnie. Jest to związane miedzy innymi z tym, że żyjemy coraz dłużej. Jednak wiek nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na rozwój choroby. Nowotwory krwi dotykają osoby w każdym wieku. Różnice widoczne są natomiast kiedy przyjrzymy się bliżej ilość zachorowań na konkretne typy nowotworów w zależności od grupy wiekowej. W śród dzieci najczęściej diagnozowana jest białaczka limfoblastyczna (ALL). Białaczki szpikowe oraz przewlekła białaczka limfocytowa to typowe nowotwory wieku dorosłego. Chłoniak Hodgkina jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych występujących u młodych dorosłych. Natomiast przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa dotyka zazwyczaj osoby powyżej 65 roku życia.

Mimo, coraz większej liczby chorych duża część z nas ma niewielką wiedzę na temat tej grupy chorób. Rozpoznanie nowotworów krwi nie zawsze jest łatwe ze względu na ich niepozorne objawy. Istnieją sygnał na które warto zwrócić szczególną uwagę takie jak:

  • utrata wagi (ok. 10% masy ciała w ciągu ostatnich 6 miesięcy – dotyczy to osób, które się nie odchudzają i nie wprowadziły w tym okresie szczególnych zmian żywieniowych)
  • zmęczenie
  • gorączka
  • nocne poty
  • siniaki, wybroczyny
  • powiększone węzły chłonne

Trzeba pamiętać, że wczesna diagnoza daje nam większe szanse na pokonanie choroby. Dlatego nie warto ignorować nawet tych pozornie błahych sygnałów wysyłanych przez nasz organizm. Proste badania jak morfologia krwi są pierwszym krokiem w diagnostyce. Jeżeli niepokoją nas jakieś dolegliwości należy wykonać podstawowe badania krwi i skonsultować ich wyniki z lekarzem.

Wszystkie akcje realizowane w ramach Miesiąca Świadomości Nowotworów Krwi mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na tę grupę chorób, profilaktykę oraz dostępne metody leczenia. Istotne jest również okazanie wsparcia chorym, ich rodzinom i opiekunom – zapewnianie dostępu do informacji, opieki psychologicznej, organizacyjnej. Akcja kierowana jest do wszystkich również lekarzy i pracowników służby zdrowia. Warto pamiętać jak istotną rolę w przypadku chorób nowotworowych odgrywa czas – dlatego ważne jest budowanie czujności onkologicznej również wśród lekarzy pierwszego kontaktu oraz uświadomienie jak duże znaczenia ma właściwa diagnostyka.


Miesiąc Świadomości Nowotworów Krwi
kodowanie: projekt: