7.08.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nabór dla doktorantów i młodych doktorów - IHiT

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłosił nabór do udziału w projekcie pt.: Discovery and Characterization of Non-canonical PIM Kinase Functions in Lymphoma.


Niedawno pisaliśmy na naszym portalu o projekcie realizowanym przez prof. dr. hab. Przemysława Juszczyńskiego w ramach grantu TEAM przyznawanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii. Projekt badawczy prowadzony przez prof. Juszczyńskiego skupia się wokół tematu zwalczania nowotworów na poziomie komórek, molekuł i białek, a w szczególności na kinazach PIM.

Dziś Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje doktorantów i młodych doktorów do udziału w projekcie oferując im:

  • 2 stypendia doktoranckie (4500 PLN)
  • 1 etat typu post-doc (15 000 PLN)

Realizacja projektu potrwa od września 2018 do sierpnia 2021 roku.

Opis projektu oraz wymagania dla kandydatów zostały zamieszczone na poniższych stronach:

  1. ikona Link zewnętrzny http://www.ihit.waw.pl/projekt-team-52017-fnp.html
  2. ikona Link zewnętrzny https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/33011
  3. ikona Link zewnętrzny POSTDOC IN MOLECULAR BIOLOGY, ONCOLOGY AND HEMATOLOGY

Zgłoszenia (wymagane dokumenty na w/w stronach internetowych) należy przesłać do 31 sierpnia 2018 (post-doc) i 15 września 2018 (doktoranci) na adres team-jobs@ihit.waw.pl.


Nabór dla doktorantów i młodych doktorów - IHiT
kodowanie: projekt: