9.07.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Leczenie skojarzone ibrutynibem oraz wenetoklaksem jako obiecująca opcja terapeutyczna nawrotowych i opornych przypadków chłoniaka z komórek płaszcza

Chłoniak z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) charakteryzuje się w większości przypadków dobrymi odpowiedziami na immunochemioterapię i wysokim odsetkiem uzyskiwanych całkowitych remisji (CR) w pierwszej linii leczenia.

  • Przepraszamy, wybrany news jest dostępny tylko dla niektórych grup użytkowników. Aby go zobaczyć, zaloguj się.
kodowanie: projekt: