2.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zaproszenie na seminarium Baltic Tutorial of Hematology w Tallinnie

EHA w ścisłej współpracy z towarzystwami hematologii na Litwie, Łotwie i w Estonii po raz pierwszy organizuje seminarium EHA-Baltic Hematology Tutorial, która odbędzie się w dniach 18-19 października w Tallinnie w Estonii.


Seminarium odbywa się w ramach XI Bałtyckiej Konferencji Hematologicznej. Głównym celem spotkania jest poszerzanie wiedzy zarówno lekarzy odbywających staże hematologiczne jak i doświadczonych hematologów poprzez kontakt z europejskimi ekspertami oraz wzmocnienie aktywnych relacji między EHA i stowarzyszeniami innych krajów nadbałtyckich.

Tematyka:

  • klasyfikacja WHO 2016
  • przewlekła białaczka limfocytowa
  • chłoniaki z komórek płaszcza
  • makroglobulinemia Waldenströma
  • chłoniaki z komórek T/NK
  • chłoniaki ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

ikona Info Szczegóły dotyczące wydarzenia


 

Zaproszenie na seminarium Baltic Tutorial of Hematology w Tallinnie
kodowanie: projekt: