12.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Porównanie skuteczności nowych schematów zawierających leki immunomodulujące w terapii szpiczaka

Chorzy na nawrotowego lub opornego szpiczaka plazmocytowego (SzP) leczeni schematami zawierającymi leki immunomodulujące (IMiD) różnią się od tych, którzy przyjmują inną niż IMiD terapię, szczególnie w odniesieniu do historii leczenia, od której to uzależniony jest wynik terapii, i która jest uwzględniania przy wyborze kolejnych schematów.

Przepraszamy, wybrany artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.
kodowanie: projekt: