29.05.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Jesienne Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej | 01 września 2018 | Kraków

Miło nam poinformować, że jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej odbędzie się w Krakowie przy okazji VII Międzynarodowej Konferencji "Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2018 roku"  


Spotkanie naukowe organizowane jest przez Fundację Centrum Leczenia Szpiczaka, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Katedrę Hematologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Spotkanie grupy będzie miało miejsce 1 września (sobota) o godzinie 9.00 w Międzynarodowym Centrum Kultury (MCK), Rynek Główny 25, Kraków.

Poniżej przedstawiamy program spotkania:

08.30 - 09.00

Przywitanie Uczestników PGSz

prof. Anna Dmoszyńska
Lublin

prof. Aleksander B. Skotnicki, dr hab. Artur Jurczyszyn
Kraków

dyskusja na temat powstania BAŁTYCKIEJ GRUPY SZPICZAKOWEJ

09.00 - 09.15

Choroby spichrzeniowe i szpiczak plazmocytowy – podobieństwa i różnice

dr hab. Bożena Sokołowska
Lublin

09.15 - 09.30

Analiza kliniczna chorych ze szpiczakiem plazmocytowym wysokiego ryzyka z t(14;16) i t(14;20) – badanie retrospektywne i wieloośrodkowe

lek. Sarah Goldman, dr hab. Artur Jurczyszyn
Kraków

09.30 - 09.45

Czynniki ryzyka oraz analiza przeżycia chorych z pozakostną postacią szpiczaka plazmocytowego – badanie retrospektywne i wieloośrodkowe

lek. Anna Suska, dr hab. Artur Jurczyszyn
Kraków

09.45 - 10.00

Infekcja Clostridium difficile u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym

dr hab. Jacek Czepiel
Kraków

10.00 - 10.15

MGRS – Monoklonalna Gammapatia o Nerkowym Znaczeniu – spojrzenie nefrologa

dr hab. Katarzyna Krzanowska
Kraków

10.15 - 10.30

MGRS – Monoklonalna Gammapatia o Nerkowym Znaczeniu – spojrzenie hematologa

dr Anna Waszczuk-Gajda
Warszawa

10.30 - 11.00

PRZERWA KAWOWA

11.00 - 11.15

Wpływ czynnika wzrostu hepatocytów i receptora c-MET oraz komórek podścieliska szpiku w szpiczaku plazmocytowym – model eksperymentalny

prof. Marcin Majka
Kraków

11.15 - 11.30

Czy i kiedy u chorych na szpiczaka plazmocytowego niezbędna jest rehabilitacja?

prof. Piotr Majcher
Lublin

11.30 - 11.45

Badania kinezjofobii u chorych na szpiczaka plazmocytowego – doniesienia wstępne po I Turnusie Rehabilitacyjnym w Nałęczowie

mgr Olga Czerwińska-Ledwig
Kraków

11.45 - 12.00

Przedstawienie Serbskiej Grupy Szpiczakowej

prof. Jelena Bila – President of Serbian Myeloma Group
Serbia

12.00 - 12.15

Karfilzomib (Kyprolis) - podsumowanie doniesień klinicznych w 2018 roku

prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
Wrocław

12.15 - 12.30

Selinexor – nowa nadzieja dla chorych ze szpiczakiem plazmocytowym

prof. Krzysztof Giannopoulos
Lublin

ikona Info ikona Link zewnętrzny Oficjalna strona wydarzenia


Jesienne Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej | 01 września 2018 | Kraków
kodowanie: projekt: