7.05.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Selineksor, inhibitor XPO1, w terapii z deksametazonem nadzieją dla ciężko przeleczonych chorych na szpiczaka

Selineksor, pierwszy w swojej klasie doustny inhibitor selektywnej eksportyny 1 (XPO1), indukuje apoptozę komórek nowotworowych przez retencję jądrową białek supresorowych i receptora glukokortykoidowego, hamując również translację mRNA onkoprotein.

  • Przepraszamy, wybrany news jest dostępny tylko dla niektórych grup użytkowników. Aby go zobaczyć, zaloguj się.
kodowanie: projekt: