7.05.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Selineksor, inhibitor XPO1, w terapii z deksametazonem nadzieją dla ciężko przeleczonych chorych na szpiczaka

Selineksor, pierwszy w swojej klasie doustny inhibitor selektywnej eksportyny 1 (XPO1), indukuje apoptozę komórek nowotworowych przez retencję jądrową białek supresorowych i receptora glukokortykoidowego, hamując również translację mRNA onkoprotein.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: