19.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wpływ typu zajęcia pozaszpikowego w rozpoznaniu szpiczaka na przebieg choroby

Pozaszpikowe zmiany, pojawiające się w przebiegu szpiczaka plazmocytowego (SzP), wiążą się z krótszym czasem przeżycia chorych, uznawane są zatem za czynniki wysokiego ryzyka.  Międzynarodowa grupa badawcza przeprowadziła analizę, której celem była charakterystyka demograficzna i kliniczna chorych na SzP ze zmianami pozaszpikowymi obecnymi w momencie diagnostyki oraz ocena ich wpływu na wynik autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych w terapii I linii.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: