17.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Romiplostym nie wiąże się z wyższym ryzykiem OBSz ani zgonów u chorych na MDS – wyniki długoterminowej obserwacji

Badania nad romiplostymem, białkiem fuzyjnym powodującym wyższą produkcję płytek krwi, w terapii chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) z małopłytkowością zostały wstrzymane na etapie II fazy z powodu potencjalnego ryzyka progresji do ostrej białaczki szpikowej (OBSz), niewłaściwej jej diagnozy lub leczenia. Jednak możliwości leczenia małopłytkowości w MDS wciąż są ograniczone.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: