14.03.2018 / prof. I. Hus / Aktualności

Kalkulator CIRS – wartościowe narzędzie do oceny chorób współistniejących u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Standardem leczenia pierwszej linii przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) u chorych bez delecji 17p/mutacji TP53 jest obecnie immunochemioterapia z przeciwciałami monoklonalnymi anty-CD20. U pacjentów bez istotnych chorób współistniejących, z prawidłową funkcją nerek zalecane są schematy z fludarabiną i cyklofosfamidem lub bendamustyną w połączeniu z rytuksymabem (FCR, BR).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: