13.03.2018 / dr I. Olejnik / Aktualności

Skuteczność profilaktyki antybiotykowej w indukcji remisji ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

W pierwszym okresie leczenia, po rozpoznaniu - okresie indukcji remisji, ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) istnieje wysokie ryzyko infekcji wynikające z intensywnej chemioterapii. W ostatnich trzech dekadach u pacjentów w trakcie chemioterapii zmieniła się tendencja pochodzenia zakażeń w trakcie gorączki neutropenicznej, z Gram (-) ujemnych na Gram (+) dodatnie. Pomimo to, zakażenia bakteriami Gram (-) ujemnymi cechują się wyższą zachorowalnością, i nadal pozostają najpowszechniejszą przyczyną śmierci w okresie immunosupresji.

Przepraszamy, wybrany artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.
kodowanie: projekt: