8.03.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nominacja profesorska dla prof. Krzysztofa Jamroziaka

Prezydent Andrzej Duda wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Wśród nowo mianowanych profesorów znalazł się prof. Krzysztof Jamroziak z Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Prof. dr hab. med. Krzysztof Jamroziak ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1999r. W latach 2001-2014 był zatrudniony w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kolejno na stanowiskach doktoranta, asystenta i adiunkta. Od 2014 r. pełni funkcję kierownika Oddziału Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z podłożem genetycznym, molekularnymi czynnikami prognostycznymi oraz farmakogenomiką i indywidualizacją terapii nowotworów układu krwiotwórczego, w szczególności szpiczaka plazmocytowego i przewlekłej białaczki limfocytowej. Dodatkowo, interesuje się rozwojem akademickich badań klinicznych w dziedzinie hematoonkologii w Polsce. Jest autorem lub współautorem ponad 80 artykułów naukowych z dziedziny hematologii, w tym opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach hematologicznych i onkologicznych min.: Blood, Journal of Clinical Oncology, Leukemia, Haematologica, British Journal of Haematology, a także licznych rozdziałów w podręcznikach hematologicznych. Jest również aktywnie zaangażowany w pracę polskich i zagranicznych organizacji zajmujących się badaniami naukowymi i standaryzacją praktyki hematologicznej, miedzy innymi Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), Polskiej Grupy Szpiczakowej (PGSz), Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego (PMC) i International Multiple Myeloma research (IMMEnSE).

Serdecznie gratulujemy!

Nominacja profesorska dla prof. Krzysztofa Jamroziaka
kodowanie: projekt: