7.03.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr n. med. Grzegorz Charliński: Leczenie skojarzone nawrotowego szpiczaka plazmocytowego

Dr Charliński przytacza najnowsze badania dotyczące stosowania terapii pomalidomidem z deksametazonem również w skojarzeniu z cyklofosfamidem podawanego drogą doustną. Terapia ta daje zadowalające wyniki, a odpowiedź jest oceniana na poziomie 80%, przy nieznacznym wzroście kosztów terapii oraz odczuwalnym komforcie pacjentów co do doustnej formy przyjmowania leku.

Przepraszamy, wybrany artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.
kodowanie: projekt: