28.02.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Krystyna Zawilska: zagrożenia związane z zakrzepicą u chorych na szpiczaka plazmocytowego

Prof. Krystyna Zawilska opowiada o zakrzepicy, która u chorych na nowotwory występuje 6-krotnie częściej niż w pozostałej  populacji. Szpiczak plazmocytowy szczególnie usposabia do zakrzepicy, dlatego pani profesor namawia do stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej, która może zmniejszyć powikłania zakrzepowe związane ze stosowaniem terapii lekowej celowanej w nowotwór.Prof. Krystyna Zawilska: zagrożenia związane z zakrzepicą u chorych na szpiczaka plazmocytowego
kodowanie: projekt: