13.02.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Oncofertility - nie jesteśmy całkiem bezradni

Kwestie, jak zachować płodność przed rozpoczęciem terapii nowotworowej (kobiety i mężczyźni), które leki / terapie stwarzają największe ryzyko niepłodności, dokąd pacjenci mogą się udać po pomoc – wyjaśnia prof. dr hab. Roman Smolarczyk, spec. położnik-ginekolog, endokrynolog, spec. ginekologii endokrynologicznej i rozrodczości, kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej w Szpitalu Klinicznym im. księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie.


Zachowanie płodności u kobiety i mężczyzny w obliczu choroby nowotworowej zależy od rodzaju, umiejscowienia nowotworu oraz od terapii, jaką dany pacjent musi przejść (rodzaj operacji, chemioterapii, radioterapii). W przypadku, kiedy leczenie doprowadza do trwałej niepłodności, czyli bezpłodności, możemy wybrać różne metody zachowania zdolności posiadania potomstwa po zakończeniu terapii. Istnieją następujące metody: u kobiet pobranie komórek jajowych, fragmentu lub całego jajnika. Jeśli mamy czas na rozpoczęcie leczenia onkologicznego, u kobiet miesiączkujących możemy wystymulować gonadę do wyprodukowania większej ilości komórek jajowych, a następnie pobrać je, wykonać witryfikację i je zamrozić. U mężczyzn dokonujemy pobrania fragmentu jądra bądź nasienia do zamrożenia.

Niektóre grupy chemioterapeutyków doprowadzają do bezpłodności; inne powodują odwracalną niepłodność; są również takie, które w ogóle nie wpływają na płodność. Cytostatyki mogą powodować uszkodzenie komórek rozrodczych żeńskich oraz męskich; do takich należą min: karboplatyna, cisplatyna, cyklofosfamid, oksorubicyna, chlorambucyl, dakarbazyna.

Powstała grupa robocza ds. zachowania płodności u chorych onkologicznych, chorych hematologicznych oraz innych chorych leczonych terapiami gonadtropowymi: Oncofertility Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Informacje na ten temat dostępne są na stronie: www.oncofertility.pl

Obecnie Ministerstwo Zdrowia chce utworzyć państwowy bank komórek. Istnieją prywatne centra leczenia niepłodności, w których jest możliwość mrożenia oocytów/zarodków oraz mrożenia nasienia. W dalszym ciągu mrożenie tkanki jajnikowej lub jądra jest uważane za eksperymentalną metodę zachowania płodności.


Artykuł powstał dzięki wsparciu firmy 


Oncofertility - nie jesteśmy całkiem bezradni
kodowanie: projekt: