5.01.2018 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Podwyższony poziom CRP jest związany z krótszym przeżyciem chorych na szpiczaka plazmocytowego poddawanych transplantacji

Jak dotąd nie sprawdzono znaczenia podwyższonego poziomu białka C-reaktywnego (CRP) przed autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (ang. autologous stem cell transplantation, autoSCT) u chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP).

Przepraszamy, wybrany artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.
kodowanie: projekt: