2.01.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Długoterminowa obserwacja skuteczności przeszczepienia autologicznego w chłoniakach

Standardową terapią w klasycznym, nawrotowym chłoniaku Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) i chłoniaku rozlanym z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) jest autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT). W literaturze brakuje jednak dobrze scharakteryzowanych długoterminowych obserwacji takiego rodzaju leczenia.

Przepraszamy, wybrany artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.
kodowanie: projekt: