28.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

INFARMA tworzy #ZdrowszyŚwiat

Pasja, zaangażowanie, wiara w zdrowszy świat. To wartości, o których mówi nowa kampania #ZdrowszyŚwiat, zainicjowana przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Kampania pokazuje prawdziwych ludzi, którzy każdego dnia pracują w firmach farmaceutycznych na rzecz poprawy sytuacji pacjentów. To pierwsza kampania, w której solidarnie wzięli udział pracownicy różnych firm farmaceutycznych mówiąc o swojej pracy, staraniach i emocjach. Kampania rozpoczyna się 27 listopada 2017 (poniedziałek) i będzie prowadzona głównie w mediach społecznościowych. Powstała również dedykowana strona internetowa. Kampania jest częścią paneuropejskiego projektu #WeWontRest.


Każdego dnia tysiące ludzi w branży farmaceutycznej pracuje, aby poprawiać sytuację pacjentów zmagających się z różnego rodzaju chorobami. Ich wysiłki skupiają się na poszukiwaniu nowych możliwości terapeutycznych, prowadzeniu badań klinicznych, a także tworzeniu i jak najszerszym udostępnianiu pacjentom nowych, skutecznych i bezpiecznych leków. To dzięki nim dokonało się wiele przełomów w medycynie. To dzięki ich wysiłkom możemy żyć dłużej i zdrowiej.

Pracownicy firm farmaceutycznych podejmują również wiele działań, które mają na celu podnoszenie społecznej świadomości na temat potrzeby wczesnej diagnostyki, profilaktyki, a także czynnego udziału chorego w procesie terapeutycznym. Kampania #ZdrowszyŚwiat mówi o tym, jak istotną wartością jest dla nich zdrowie innych osób. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, w akcji wezmą udział osoby pracujące w różnych działach firm farmaceutycznych, które występując pod własnym imieniem i nazwiskiem opowiedzą o swojej pracy w branży, o wyzwaniach z jakimi zmagają się każdego dnia, by tworzyć zdrowszy świat.

- Nowe, skuteczne i bezpieczne leki pozytywnie zmieniają rokowania wielu pacjentów - mówi Bogna Cichowska-Duma dyrektor generalny INFARMY. Wierzymy, że dzięki naszej pracy możliwa jest poprawa jakości życia chorych czy wydłużenie czasu, który będą mogli spędzić z bliskimi. To właśnie ta świadomość daje nam siłę i zapał do pracy. „Zdrowszy świat” to hasło, z którym jako branża w pełni się identyfikujemy, ale także cel, który chcemy osiągnąć. To dlatego pracownicy firm farmaceutycznych w codziennej pracy nie ustają w poszukiwaniu nowych opcji terapeutycznych dla pacjentów, o czym opowiadają w naszej najnowszej kampanii.

Kampania wizerunkowa #ZdrowszyŚwiat będzie prowadzona głównie w mediach społecznościowych takich, jak Twitter i Youtube. W ramach kampanii zostanie uruchomiona także strona internetowa ikona Link zewnętrzny www.zdrowszyswiat.pl


 

INFARMA tworzy #ZdrowszyŚwiat
kodowanie: projekt: