22.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Kalkulator Hematologa - interaktywne narzędzie pomagające w praktyce lekarskiej

Przedstawiamy Państwu aplikację pod nazwą Kalkulator Hematologa - interaktywne narzędzie pomagające w praktyce lekarskiej w opiece nad chorym na choroby nowotworowe. Aplikacja jest dostępna na naszej stronie oraz do pobrania w wersji mobilnej.

 

Aplikacja Kalkulator Hematologa  jest pomocnym narzędziem w codziennej praktyce lekarskiej w opiece nad pacjentem z rozrostową chorobą nowotworową. Narzędzie pozwoli ocenić klirens kreatyniny czyli najłatwiej uzyskiwany parametr szacujący filtrację kłębuszkową (GFR). Umożliwi klasyfikację szpiczaka plazmocytowego według Międzynarodowego Systemu Stopniowania (ISS - International Staging System). Czynniki prognostyczne dla przebiegu klinicznego chłoniaka rozlanego z dyżych komórek B (DLBCL) oceni według  Międzynarodowego Indeksu Prognostycznego (IPI, International Prognostic Index), a w przypadku chłoniaka grudkowego według FLIPI (Follicular Lymphoma International Prognostic Index), a chłoniaka z komórek płaszcza według MIPI (Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index). Ocena ryzyka neutropenii dokonywana jest na podstawie zaleceń Grupy Roboczej EORTC ds. wytycznych stosowania G-CSF. Kolejnym przydatnym narzędziem przy ocenie rokowanie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową są 3 skale prognostyczne: Sokala, Hasforda i EUTOS.  Międzynarodowy system prognostyczny IPSS dla zespołów mielodysplastycznych oszacuje czas przeżycia chorych i ryzyko transformacji w AML.

Metodologia tej autorskiej aplikacji zgodna jest z wytycznymi Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Hematologów.

 

Kalkulator Hematologa - interaktywne narzędzie pomagające w praktyce lekarskiej
kodowanie: projekt: