12.10.2017 / dr B.Puła / Aktualności

Skuteczność leczenia podtrzymującego lenalidomidem i bortezomibem szpiczaka plazmocytowego w codziennej praktyce klinicznej

Leczenie podtrzymujące lenalidomidem oraz bortezomibem po przeszczepieniu autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (auto-HSCT) w przypadku szpiczaka plazmocytowego na podstawie wyników randomizowanych badań klinicznych uważane jest za skuteczną opcję terapeutyczną. Niemniej jednak, wyniki badań klinicznych mogą odbiegać od tych uzyskiwanych w codziennej praktyce klinicznej z uwagi na preselekcję kwalifikowanych do nich pacjentów. Na łamach czasopisma Leukemia ukazała się retrospektywna analiza porównująca skuteczność leczenia podtrzymującego lenalidomidem oraz bortezomibem w porównaniu do jego braku w codziennej praktyce klinicznej.

Przepraszamy, wybrany artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.
kodowanie: projekt: