23.09.2010 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Cyklosporyna w skojarzeniu z talidomidem u chorych na zespoły mielodysplastyczne

W czerwcowym numerze Leukemia Research przedstawiono wyniki leczenia cyklosporyną i talidomidem u 37 chorych na zespoły mielodysplastyczne. Do badania zakwalifikowano nie leczonych wcześniej pacjentów (poza leczeniem objawowym) z odsetkiem blastów w szpiku kostnym < 10%. Średnia wieku wynosiła 44 lata. U większości pacjentów stwierdzano podtyp RCMD 73%, 24% stanowili pacjenci z RAEB1. Przynależność do kategorii IPSS  przedstawiała się następująco: INT-1 83%,INT-2 16%.

  • Przepraszamy, wybrany news jest dostępny tylko dla niektórych grup użytkowników. Aby go zobaczyć, zaloguj się.
kodowanie: projekt: