10.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Większa skuteczność ELd nad Ld w terapii nawrotowego/opornego SzP

W randomizowanym badaniu III fazy ELOQUENT-2 oceniona została skuteczność i bezpieczeństwo stosowania przeciwciała monoklonalnego – elotuzumabu w połączeniu lenalidomidem i deksametazonem (ELd) w porównaniu do schematu lenalidomid/deksametazon (Ld) w terapii nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego (SzP).

Przepraszamy, wybrany artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.
kodowanie: projekt: