11.09.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność i toksyczność biosymilarów rytuksymabu – GP2013 i CT-P10

Wprowadzanie leków biopodobnych może zwiększyć dostępność do skutecznych i ratujących życie terapii, ograniczając przy tym koszty terapii. W ostatni czasie ze względu na utratę patentu przez rytuksymab podsumowano dwa istotne badania rejestracyjne dla leków biopodobnych dla rytuksymabu.

  • Przepraszamy, wybrany news jest dostępny tylko dla niektórych grup użytkowników. Aby go zobaczyć, zaloguj się.
kodowanie: projekt: