8.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność wozaroksyny w połączeniu z decytabiną w leczeniu OBSz i MDS

Wozaroksyna, inhibitor topoizomerazy II DNA, w 2012 roku uzyskała status sierocego produktu leczniczego w ostrej białaczce szpikowej (OBSz). W randomizowanej próbie klinicznej II fazy sprawdzano połączenie wozaroksyny z decytabiną w terapii chorych na nowo rozpoznaną OBSz (n=58) lub zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS, n=7, ≥10% blastów) w wieku ≥60 lat.

  • Przepraszamy, wybrany news jest dostępny tylko dla niektórych grup użytkowników. Aby go zobaczyć, zaloguj się.
kodowanie: projekt: