6.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wzrost liczby i poprawa funkcji limfocytów T po ibrutynibie

Znane są immunomodulujące właściwości ibrutynibu polegające na hamowaniu kinazy tyrozynowej Bruton (BTK) i kinazy limfocytów T indukowanej IL-2 (ITK). Nie zbadano jednak znaczenia hamowania tych kinaz dla organizmu, mimo że częściowo na tym mechanizmie opiera się immunoterapia ibrutynibem stosowana obecnie w codziennej praktyce klinicznej.

  • Przepraszamy, wybrany news jest dostępny tylko dla niektórych grup użytkowników. Aby go zobaczyć, zaloguj się.
kodowanie: projekt: