6.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne

Mam wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa w imieniu Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego oraz własnym do udziału w VIII Zamojskim Spotkaniu Hematologicznym, które odbędzie się 20 października 2017 r. w Zamościu.


Patronat:

Prof. dr hab. Anna Dmoszyńska

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów


 

Prezydent Miasta Zamościa

Andrzej Wnuk


Patronat medialny:

www.hematoonkologia.pl


Wykładowcy, którzy potwierdzili swój udział w konferencji:

prof. dr hab. Anna Dmoszyńska (Lublin)
prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa)
prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin)
prof. dr hab. Lidia Gil (Poznań)
prof. dr hab. Joanna Góra-Tybor (Warszawa)
prof. dr hab. Iwona Hus (Lublin)
prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak (Warszawa)
prof. dr hab. Wiesław Wiktor Jędrzejczak (Warszawa)
dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha (Warszawa)
prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda (Warszawa)
prof. dr hab. Tomasz Sacha (Kraków)
prof. dr hab. Krzysztof Warzocha (Warszawa)
prof. dr hab. Jerzy Windyga (Warszawa)
prof. dr hab. Dariusz Wołowiec (Wrocław)
prof. dr hab. Tomasz Wróbel (Wrocław)


Komitet Naukowy VIII Zamojskiego Spotkania Hematologicznego:

prof. Anna Dmoszyńska
Polska Grupa Szpiczakowa

dr Sławomir Górnik
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.


Organizator:

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.


Organizator logistyczny:

Firma Med Space s.c.

osoba kontaktowa: Agnieszka Kuźnicka
tel. 570-700-321
mail: agnieszka.kuznicka@med-space.pl


Przedstawiamy Państwu program wydarzenia, o szczegółach konferencji będziemy informować na bieżąco.


Program

11.45 - 12.05

Otwarcie VIII Zamojskich Spotkań Hematologicznych

 

Słowo wstępne – Prof. dr hab. Anna Dmoszyńska

 

Wystąpienia gości

 

Wręczenie statuetki „Przyjaciel Zamojskiej Hematologii” dla Prof. dr hab. Krzysztofa Warzochy przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

12.05

SESJA INAUGURACYJNA
moderator: Prof. dr hab. Anna Dmoszyńska

12.05 - 12.30

Chłoniak – co pod tym pojęciem kryje się dla praktykującego lekarza
Prof. dr hab. Krzysztof Warzocha

12.30 - 12.55

Białaczka – co pod tym pojęciem kryje się dla praktykującego lekarza
Prof. dr hab. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

12.55 - 13.05

Dyskusja

13.05

SESJA II

 

Tematy różne, ale ważne i ciekawe…
Moderator: Prof. dr hab. Anna Dmoszyńska

13.05 - 13.20

Nocna napadowa hemoglobinuria
Prof. dr hab. Jerzy Windyga
 

13.20 - 13.25

Dyskusja

13.25 - 13.40

Chemioterapia > neutropenia > czynniki wzrostu – okiem lekarza praktyka
Prof. dr hab. Dariusz Wołowiec

13.40 - 13.45

Dyskusja

13.45

Gorączka, infekcje i antybiotykoterapia u pacjenta hematologicznego
Panel wykładowo-dyskusyjny

13.45 - 14.10

Problemy i zalecenia na czas wystąpienia objawów – repetytorium
i addendum 2017 do wykładu ubiegłorocznego
Prof. dr hab. Lidia Gil + Prof. dr hab. Iwona Hus
 

14.10 - 14.15

Dyskusja

14.15 - 14.30

Przerwa na kawę

14.30

SESJA III

 

Lekarz rodzinny, internista, hematolog – rola/współpraca w procesie diagnostycznym i terapeutycznym, z uwzględnieniem nowych możliwości postępowania i zmian według klasyfikacji WHO 2016


Część I – nowotwory mieloproliferacyjne
Moderatorzy: Prof. dr hab. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

14.30 - 14.45

Zespoły mielodysplastyczne
Prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

14.45 - 15.00

Pierwotne i wtórne zwłóknienie szpiku
Prof. dr hab. Joanna Góra-Tybor

15.00 - 15.15

Przewlekła białaczka szpikowa
Prof. dr hab. Tomasz Sacha

15.15 - 15.30

Dyskusja

15.30 - 16.10

Lunch

16.10

SESJA IV

 

Lekarz rodzinny, internista, hematolog – rola/współpraca w procesie diagnostycznym i terapeutycznym, z uwzględnieniem nowych możliwości postępowania i zmian według klasyfikacji WHO 2016


Część II – nowotwory limfoproliferacyjne
Moderatorzy: Prof. dr hab. Krzysztof Warzocha

16.10 - 16.25

Chłoniaki indolentne
Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda

16.25 - 16.40

Chłoniaki agresywne
Dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha

16.40 - 16.55

Przewlekła białaczka limfocytowa
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

16.55 - 17.10

Szpiczak plazmocytowy
Prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak

17.10 - 17.25

Chłoniak Hodgkina
Prof. dr hab. Tomasz Wróbel

17.25 - 17.40

Dyskusja

17.40 - 17.55

Przerwa na kawę

17.55

SESJA V

 

Problemy hemostazy
Moderatorzy: Prof. dr hab. Jerzy Windyga

17.55 - 18.20

Nowe doustne antykoagulanty – co powinniśmy wiedzieć?
Prof. dr hab. Jerzy Windyga

18.20 - 18.25

Dyskusja

18.25 - 18.50

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u chorych z nowotworami złośliwymi
Prof. dr hab. Jerzy Windyga

18.50 - 18.55

Dyskusja

18.55 - 19.00

Podsumowanie i zamknięcie VIII ZSH


ikona Info  ikona Link zewnętrzny OFICJALNA STRONA KONFERENCJI


 

VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne
kodowanie: projekt: