31.05.2017 / dr B. Puła / Aktualności

Aktualizacja wytycznych diagnostycznych oraz terapeutycznych dotyczących przewlekłej białaczki limfocytowej

W 47 numerze Acta Hematologica Polonica ukazała się aktualizacja wytycznych diagnostycznych oraz terapeutycznych dotyczących przewlekłej białaczki limfocytowej (ang. chronic lymphocytic leukemia, CLL) autorstwa Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów i Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek Dorosłych. Znaczący postęp w leczeniu CLL oraz rejestracja nowych leków z grupy przeciwciał monoklonalnych rozpoznających antygen CD20 (ofatumumab i obinutuzumab), inhibitorów receptora limfocyta B (ang. B-cell receptor, BCR) tj. ibrutynibu oraz idelalizybu, jak również antagonisty białka BCL-2, wenetoklaksu, wymusiły aktualizację dotychczasowych wytycznych opublikowanych w 2014 r.

  • Przepraszamy, wybrany news jest dostępny tylko dla niektórych grup użytkowników. Aby go zobaczyć, zaloguj się.
kodowanie: projekt: