22.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

NOWOŚĆ - aplikacja Kalkulator Hematologa!

Kalkulatory hematologa - interaktywne narzędzie pomagające w praktyce lekarskiej w opiece nad chorym na choroby nowotworowe dostępne w formie aplikacji.


Dostęp możliwy jest po logowaniu. Logowanie do kalkulatorów oraz portalu hematoonkologia.pl jest wspólne.

Narzędzie pozwoli ocenić klirens kreatyniny, czyli najłatwiej uzyskiwany parametr szacujący filtrację kłębuszkową (GFR). Umożliwi klasyfikację szpiczaka plazmocytowego według Międzynarodowego Systemu Stopniowania (ISS - International Staging System). Wystarczy wpisać odpowiednie parametry i obliczyć potrzebne wskaźniki. Czynniki prognostyczne dla przebiegu klinicznego chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) oceni według Międzynarodowego Indeksu Prognostycznego (IPI, International Prognostic Index), w przypadku chłoniaka grudkowego - według FLIPI (Follicular Lymphoma International Prognostic Index), a chłoniaka z komórek płaszcza - według MIPI (Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index).

Ocena ryzyka neutropenii dokonywana jest na podstawie zaleceń Grupy Roboczej EORTC ds. wytycznych stosowania G-CSF. Kolejnym przydatnym narzędziem przy ocenie rokowanie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową są 3 skale prognostyczne: Sokala, Hasforda i EUTOS. Międzynarodowy system prognostyczny IPSS dla zespołów mielodysplastycznych oszacuje czas przeżycia chorych i ryzyko transformacji w AML.

Metodologia tej autorskiej aplikacji zgodna jest z wytycznymi Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Hematologów.

Aplikacja dostępna jest dla smartfonów pracujących pod kontrolą systemów Android albo iOS.

Pobierz aplikację:

Google Play (Android) App Store (iOS)

NOWOŚĆ - aplikacja Kalkulator Hematologa!
kodowanie: projekt: