21.12.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

ONKOLOGICZNA TOP DZIESIĄTKA 2016 według redakcji ZwrotnikRaka.pl

W ramach trzeciej edycji plebiscytu ONKOLOGICZNA TOP DZIESIĄTKA 2016, redakcja portalu onkologicznego ZwrotnikRaka ogłosiła tegoroczną listę laureatów wyróżniającą najcenniejsze i najciekawsze projekty, inicjatywy oraz trendy związane z tematyką onkologiczną mijającego roku.

Na łamach naszego portalu przedstawiamy kilku laureatów szczególnie ważnych w dziedzinie hematologii.

  • NOWE LEKI ONKOLOGICZNE W REFUNDACJI

Ministerstwo Zdrowia w 2016 roku wprowadziło do refundacji 10 nowych leków onkologicznych, w tym dwie substancje wykorzystywane w hematologii. Pierwszą z nich jest Brentuximabum vedotinum mający zastosowanie w programach leczenia opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ w tym Chłoniaka Hodgkina oraz innych nieokreślonych chłoniaków T. Drugim lekiem objętym refundacją jest Obinutuzumabum, wykorzystywany w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej  (ICD 10: C.91.1).

Refundacją zostały również objęte dwie nowoczesne cząsteczki immunoonkologiczne w leczeniu 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka u dorosłych: niwolumab i pembrolizumab. Obydwie terapie wykazują istotną skuteczność w leczeniu zaawansowanej postaci czerniaka, dlatego też ta decyzja jest niezwykle ważna dla polskich pacjentów. W związku z wielkimi nadziejami jakie wiążą lekarze i eksperci z immunoteriapią nowotworów, rok 2017 może obfitować w nowe doniesienia i ciekawe wynik badań nad cząsteczkami immunokompetentnymi w wielu wskazaniach.

  • PROJEKT CENTRUM NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

Z inicjatywy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz firmy Roche Polska stworzono Centrum Naukowo-Przemysłowe – pierwszy w Polsce onkologiczny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz (I-II). Projekt ten jest jedną z najważniejszych inicjatyw w polskiej onkologii, a prowadzone w nim badania zwiększą naukowe znaczenie Polski na arenie międzynarodowej.  Dzięki programom badawczym Centrum, polscy pacjenci z zaawansowaną formą choroby  nowotworowej będą mieli szansę skorzystania z najnowocześniejszych terapii. Inaugurację działalności Centrum Naukowo-Przemysłowego zaplanowano na połowę 2017 roku.

  • KATEGORIA OSOBOWOŚĆ – DR MACIEJ WIECZOREK

Człowiek będący jednocześnie naukowcem i przedsiębiorcą. Założyciel biotechnologicznego Mabionu i firmy farmaceutycznej Celon Pharma. Pierwsza z wymienionych firm - Mabion to jeden z nielicznych w Europie innowacyjnych zakładów,w których odbywa się cały proces tworzenia nowego leku biotechnologicznego. Firma zajmuje się rozwojem leków onkologicznie biopodobnych do preparatu MabThera/Rituximab, rzucając wyzwanie największym światowym konkurentom. Pojawienie się  na rynku biopodobnego leku  MabionCD20,  stosowanego w leczeniu chłoniaków i białaczek,  spowodowało obniżenie kosztu terapii dla pacjenta o około 30-40 procent.

Druga spółka założona przez Dr Macieja Wieczorka to CelonPharma, skupiająca się na kilku obszarach badawczych, w tym w onkologii. W 2016 roku firma  pozyskała od inwestorów ponad 240 mln zł na swoją działalność badawczą. Firma rozwija m.in. projekt CELONKO, w ramach którego poszukuje kandydatów na nowe leki dla chorych na nowotwory płuc, pęcherza i raka żołądka.

  • FUNDACJA INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Dzięki inicjatywie organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych, firm farmaceutycznych oraz mediów, w minionym roku zainaugurowano kilkanaście kampanii społecznych poświęconych tematyce onkologicznej, promujących wiedzę oraz profilaktykę przeciwnowotworową. Na szczególną uwagę zasługują trzy kampanie onkologiczne autorstwa Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,  które wyróżniają się  nowoczesną formą oraz atrakcyjnością i przystępnością treści edukacyjnych. Są to: kampania poświęcona leczeniu celowanemu i diagnostyce molekularnej “Celuj w Raka”, kampania poświęcona chorobom hematologicznym “Potrzeba trochę szczęścia” oraz kampania profilaktyki raka skóry “Miasta kontra Czerniak”.

 

ikona Link zewnętrzny Więcej informacji: http://www.zwrotnikraka.pl/onkologiczna-top-dziesiatka-2016-zwrotnik/

ONKOLOGICZNA TOP DZIESIĄTKA 2016 według redakcji ZwrotnikRaka.pl
kodowanie: projekt: