Aktualności

4.01.2019 / Głos Pacjenta Onkologicznego / Aktualności

Eksperci przypominają: Odpowiedź Masz We Krwi

Tempo życia i ilość obowiązków niejednokrotnie sprawiają, że ignorujemy pierwsze objawy choroby. Niespecyficzne objawy chorób krwi – zmęczenie, utrata masy ciała, nocne poty, gorączka – bywają szczególnie mylące. Celem kampanii edukacyjnej Odpowiedź masz we krwi jest upowszechnienie wiedzy nt. objawów chorób krwi i przypomnienie: nieprawidłowości w funkcjach krwi pozwala wykryć podstawowe badanie, jakim jest morfologia krwi obwodowej.

···
3.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Debata ekspertów podsumowująca kampanię "Wczesna diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce"

Portal edukacyjny hematoonkologia.pl zaprasza na debatę podsumowującą kampanię „Wczesna diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce”.

···
3.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Standardy postępowania w przypadkach choroby nowotworowej u kobiet w ciąży

Sposoby prowadzenia ciąży z równoległym leczeniem onkologicznym zostały przedstawione w "Standardach postępowania w przypadkach choroby nowotworowej u kobiety w ciąży", opracowanych przez ekspertów pod przewodnictwem prof. Mirosława Wielgosia, konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii i prof. Macieja Krzakowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii.

···
2.01.2019 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podwyższone ryzyko OBSz i MDS po procedurze autoHSCT

Wiadomym jest, że ekspozycja na leki uszkadzające DNA czy promieniowanie jonizujące podwyższa ryzyko rozwoju ostrej białaczki szpikowej (OBSz) i zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndrome, MDS).

···
1.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ile zależy od nas samych

Czy swoim zachowaniem możemy obniżyć możliwość zachorowania na nowotwór lub znacznie opóźnić jego wystąpienie? Początek roku to czas postanowień. Chcemy być zdrowsi, lepiej zorganizowani, wytyczamy sobie ambitne cele. Warto zadbać o to, aby noworoczne postanowienia zostały z nami dłużej.

···
31.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ibrutynib vs BR w terapii ratunkowej PBL bez del(17p)

U chorych na nawrotową/oporną przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) bez zmian w TP53 możliwe jest stosowanie chemioimmunoterapii jeśli uzyskano odpowiednio długie przeżycie wolne od progresji (ang. progression-free survival, PFS) po poprzednim schemacie. Jednak aktualnie National Comprehensive Cancer Network zaleca podawanie jednego z nowych leków, jak ibrutynib, idelalizyb z rytuksymabem lub wenetoklaks, jako alternatywy dla chemioimmunoterapii w tej grupie pacjentów.

···
30.12.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Dlaczego nowe odkrycia nie przekładają się na liczbę wyleczonych pacjentów?

Co jakiś czas w mediach pojawiają się nowe informacje o postępach w poszukiwaniach lekarstwa na nowotwory. Nowe leki, przełomowe terapie, zaskakujące wyniki. Dlaczego jednak te osiągnięcia nie zawsze przekładają się bezpośrednio na liczbę wyleczonych osób?

 

···
27.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Konsolidacja alloHSCT po ibrutynibie u chorych na PBL i MCL

Ibrutynib wszedł do standardu leczenia chorych na oporną/nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) i opornego/nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL), jednak w tej grupie pacjentów nie daje on całkowitego wyleczenia. Chorzy na PBL lub MCL, u których dochodzi do nawrotu po ibrutynibie, mają złe rokowania. Niezbędne są więc kolejne terapie farmakologiczne lub immunoterapia komórkowa przez allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT).

···
26.12.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

O paradoksie w którym choroba odmienia życie na lepsze

Wychudzeni, łysi, pozbawieni energii, wyniszczeni chemioterapią. Tak wygląda wyobrażenie wielu osób o pacjentach przechodzących terapię onkologiczną. Jednak taki obraz nie musi być prawdą.

 

···
25.12.2018 / Ewa Biernacka / Aktualności

Umierająca gąska oswaja śmierć - bajka terapeutyczna oczami lingwisty

Jednym z tematów trudnych w kontaktach z chorym czy umierającym dzieckiem jest cierpienie, ból, śmierć. Jak o nich rozmawiać, jak pomóc? Jedną z form takiej rozmowy jest bajka, dostarczająca wiedzy, ale też niosąca ładunek terapeutyczny.
···
23.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Pacjenci ze szpiczakiem z nadzieją patrzą w przyszłość

Podczas warsztatów dla dziennikarzy „Onkologia 2018”, które odbyły się w grudniu w Warszawie, Minister Zdrowia Marcin Czech zapowiedział, że w 2019 r. chorzy na szpiczaka zyskają dostęp do kilku nowych leków. To niezwykle ważna deklaracja, bo szpiczak atakuje coraz młodsze osoby, które chcą być aktywne zawodowo i społecznie, a bez odpowiedniego leczenia nie jest to możliwe.

···
21.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Od 1 stycznia 2019 lek ratujący życie pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową – wenetoklaks będzie refundowany

Hematoonkolodzy i pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) mają powody do radości. Na Święta Bożego Narodzenia dostali prezent od Ministerstwa Zdrowia, na który czekali od wielu miesięcy. Dzięki pozytywnej decyzji MZ wenetoklaks – lek ratujący życie pacjentom z PBL – został wpisany na listę leków refundowanych.

···
21.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Życzenia Świąteczne 2018

 

···
20.12.2018 / biznes.newseria.pl / Aktualności

Szansa dla części pacjentów z nowotworami krwi - pomóc może innowacyjna metoda wykorzystująca własne limfocyty T pacjenta

W ostatnich latach w leczeniu nowotworów krwi dokonał się ogromny postęp. To zasługa rozwoju nowoczesnej immunoterapii, której podstawą jest zdolność ludzkiego organizmu do rozpoznania i eliminowania komórek nowotworowych. Odpowiednio zmodyfikowane i namnożone limfocyty z krwi chorego, czyli tzw. terapia CAR-T, zwalczają komórki nowotworowe, a skuteczność takiego leczenia została potwierdzona w badaniach klinicznych. Stwarza to szansę dla części pacjentów z agresywnymi lub opornymi na leczenie postaciami choroby.

···
19.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zaproszenie na VIII Międzynarodową Konferencję Myeloma and Lymphoma

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na VIII konferencję Myeloma and Lymphoma (dawniej "Complex treatment of plasma cell dyscrasia"), która odbędzie się 7 września 2019 r. w Krakowie.

···
19.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wpływ leczenia ESA na przeżycie chorych na MDS niskiego i pośredniego ryzyka

Eksperci w swoich rekomendacjach zalecają stosowanie środków stymulujących erytropoezę (ang. erythropoiesis stimulating agents, ESA) w terapii chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) będących w grupie niskiego ryzyka.

···
18.12.2018 / IB / Rynek Zdrowia / Aktualności

Wczesne wdrożenie żywienia medycznego to większa skuteczność leczenia w onkologii

Szacuje się, że ok. 40 proc. pacjentów onkologicznych w Europie cierpi z powodu niedożywienia, a ok. 25 proc. chorych umiera nie w wyniku progresji nowotworu, ale właśnie z tego powodu. Z badań wynika, że odżywianie kliniczne ma duże znaczenie dla skuteczności terapii, a jego wczesne wdrożenie wpływa na lepszą tolerancję pacjentów na chemioterapię.

···
17.12.2018 / Ewa Biernacka / Aktualności

O komórkach własnych organizmu, które odpowiednio zmodyfikowane przekraczają ograniczenia nałożone na nie przez ewolucję

Choroby hematologiczne są rzadkie, dlatego świadomość na ich temat nie jest powszechna, nie są równie częste jak nowotwory lite. Powinniśmy jednak mieć wiedzę na ich temat, bo są to choroby ciężkie, często śmiertelne. Im lepiej będziemy wyedukowani na ich temat, tym szybciej będziemy w stanie na nie reagować, diagnozować i leczyć.

···
15.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński: uważność, skupienie, umiejętność zarządzania ryzykiem - pasja w służbie nauki cz. III

Zdobywanie nowych doświadczeń, pobudzanie kreatywności, zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. O wzajemne oddziaływanie na siebie realizowanych pasji oraz życia zawodowego pytamy profesora Przemysława Juszczyńskiego.

···
14.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wzrost dostępności terapii onkologicznych

Pod koniec listopada Ministerstwo Zdrowia przedstawiło listy leków onkologicznych które trafiły do refundacji w latach 2018 oraz 2017.

···
13.12.2018 / Nauka w Polsce / Aktualności

Eksperci: przed nami kolejny przełom w leczeniu chorób nowotworowych

Do praktyki leczniczej wprowadzana jest nowa metoda immunoterapii chorób nowotworowych, które może okazać się kolejnym przełomem w hematologii i onkologii – powiedzieli w środę eksperci na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie.

···
kodowanie: projekt: