Aktualności

16.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Stypendia Instytutu Francuskiego - Pobyt badawczy

Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji zrealizowanie podwójnego doktoratu i miesięcznych pobytów naukowych.

···
15.10.2018 / biznes.newseria.pl / Aktualności

Medycyna coraz bliżej szerszego wykorzystania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Mogą ratować życie nie tylko chorych na nowotwory, lecz także na cukrzycę czy porażenie mózgowe

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej ratują życie nie tylko chorych na nowotwory hematologiczne. Coraz częściej wykorzystywane są również w kardiologii oraz neurologii. Obiecujące wyniki dają badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego, autyzmu, a także cukrzycy czy zawału mięśnia sercowego. Komórki z krwi pępowinowej odznaczają się dziesięciokrotnie większą siłą regeneracji niż komórki ze szpiku kostnego, znacznie zmniejszają też ryzyko odrzucenia przeszczepu.

···
15.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Praktyczne aspekty leczenia ibrutynibem w ramach programu lekowego dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową | 9 -10 listopada Katowice

W dniach 9-10 listopada 2018 r. w Katowicach COURTYARD KATOWICE CITY CENTER odbędą się warsztaty na temat praktycznych aspektów leczenia ibrutynibem w ramach programu lekowego dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.

···
12.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Przeszczepienie szpiku pod lupą: co o nim wiemy i dlaczego zostajemy Dawcami? Rusza Miesiąc Świadomości Dawstwa Szpiku

Coraz chętniej rejestrujemy się jako potencjalni Dawcy szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych – tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację DKMS. Zostajemy Dawcami, bo chcemy nieść pomoc i wiemy, że ten niewielki wysiłek z naszej strony może uratować czyjeś życie. To krzepiąca wiadomość, bo potrzeba dawstwa jest ogromna: co godzinę w Polsce i co 35 sekund na świecie ktoś zapada na choroby układu krwiotwórczego. Dlatego zbliżający się Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku (13 października) i rozpoczynający się w październiku Miesiąc Świadomości Dawstwa Szpiku będą okazją do tego, by poszerzać świadomość o idei dawstwa i obalać związane z nią mity.

···
11.10.2018 / medexpress.pl / Aktualności

Jak się dziś leczy białaczki?

O postępach w terapii ostrych białaczek limfoblastycznych oraz przewlekłej białaczki szpikowej opowiada prof. Wiesław W. Jędrzejczak z Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

···
10.10.2018 / Edyta Kolasińska-Bazan / Aktualności

Mielofibroza – rzadki lecz podstępny nowotwór krwi

Mielofibroza – rzadki nowotwór krwi (przebiega z włóknieniem szpiku kostnego), atakuje niezależnie od wieku. Choroba rozwija się niepostrzeżenie, nie dając żadnych specyficznych objawów. Pierwszym krokiem ku diagnozie jest morfologia krwi obwodowej, dlatego zaleca się wykonywanie tego podstawowego badania przynamniej raz w roku.

···
10.10.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Haploidentyczne HSCT w chłoniaku Hodgkina - rola indeksu schorzeń współistniejących oraz przedtransplantacyjnej oceny PET

Większość chorych z chłoniakiem Hodgkina (HL) ma możliwość wyleczenia za pomocą  chemioterapii skojarzonej (np.: ABVD +/- radioterapii). Niestety około 10-20% pacjentów będzie wymagać dalszej terapii z powodu oporności na leczenie lub nawrotu choroby nowotworowej.

···
9.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wrześniowe spotkanie Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego i Nordyckiej Grupy Szpiczakowej

Nordic Myeloma Study Group to niezależna skandynawska grupa badawcza skupiająca lekarzy aktywnie biorących udział w badaniach oraz norweskie, szwedzkie, islandzkie, fińskie, estońskie, litewskie i duńskie kliniki / szpitale, które prowadzą badania kliniczne nad szpiczakiem.

···
8.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nowy kierownik Katedry i Kliniki Hematologii UJ CM oraz Oddziału Klinicznego Hematologii SU

28 września 2018 r. był szczególnym dniem w historii Katedry i Kliniki Hematologii UJ CM i Oddziału Klinicznego Hematologii SU w Krakowie.

···
5.10.2018 / medexpress.pl / Aktualności

Postęp jest, ale do nas dociera powoli - rozmowa z prof. Iwoną Hus o terapii nowotworów układu krwiotwórczego

Rozmowa medexpress.pl z kierownikiem Samodzielnej Pracowni Hematologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - prof. Iwoną Hus.

···
4.10.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Turnus rehabilitacyjny dla chorych na szpiczaka plazmacytowego

Szpiczak jest chorobą o objawach rozwijających się na przestrzeni miesięcy do kilku lat.

···
4.10.2018 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Emicizumab w profilaktyce krwawień u chorych na  hemofilię A niepowikłaną inhibitorem

Obecnie podstawą leczenia chorych na hemofilię A jest długoterminowa profilaktyka krwawień polegająca na regularnym podawaniu koncentratu czynnika VIII (zazwyczaj 3 x w tygodniu). Emicizumab (Hemlibra) jest rekombinowanym, monoklonalnym przeciwciałem stanowiącym łącznik pomiędzy aktywnym czynnikiem IX a czynnikiem X zastępując w ten sposób funkcję czynnika VIII. Skuteczność emicizumabu podawanego raz w tygodniu w profilaktyce krwawień potwierdzono u chorych na hemofilię powikłaną inhibitorem. Natomiast w fazie 3 badania klinicznego – HEAVEN 3 oceniano skuteczność emicizumabu w profilaktyce krwawień u chorych na hemofilię A niepowikłaną inhibitorem.

···
2.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Pionierzy immunoterapii nagrodzeni Noblem

Pierwsze dni października to ekscytujący czas, w którym przyznawane są Nagrody Nobla. Od ponad 100 lat najwybitniejsi naukowcy, twórcy oraz działacze honorowani są nagrodą za osiągnięcia w sześciu kategoriach: medycyna lub fizjologia, chemia, fizyka, literatura, Pokojowa Nagroda Nobla oraz ekonomia (od 1968 r.).

···
2.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wyzwania w Hematologii MDS-MPN 2018

W dniach 7- 8 września w Krakowie odbyła się pierwsza edycja sympozjum „Wyzwania w Hematologii MDS - MPN”.

···
1.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Jubileusz z przekazaniem obowiązków w tle

"W życiu każdego człowieka ważny jest dystans. A humor jest nim w pewnym sensie. Człowiek tak długo może zachować w sobie integralność psychiczną, jak długo może się śmiać." - Prof. Wiesław Jędrzejczak

···
1.10.2018 / medexpress.pl / Aktualności

Na co mogą dziś liczyć polscy chorzy z ostrą białaczką limfoblastyczną?

Na pytanie odpowiada prof. Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

···
29.09.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym

Gammapatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS monoclonal gammapathy of renal significance) to jednostka charakteryzująca się wystąpieniem uszkodzenia nerek w związku z nefrotoksycznym działaniem białka monoklonalnego powstającego w przebiegu gammapatii monoklonalnej spełniającej kryteria MGUS (MGUS monoclonal gammapathy of undetermined significance).

···
28.09.2018 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Małopłytkowość indukowana heparyną (HIT) u chorych w ciężkim stanie klinicznym

Małopłytkowość indukowana heparyną (heparin-induced trombocytopenia, HIT) jest wywołana przez przeciwciała przeciwko kompleksom utworzonym z heparyny i czynnika płytkowego 4 (platelet factor 4, PF4). Przeciwciała te powodują aktywację płytek krwi, komórek śródbłonka naczyniowego, co prowadzi do małopłytkowości i powikłań zakrzepowych. Częstość HIT waha się w zależności od populacji chorych oraz rodzaju stosowanej heparyny od 1 do 5%. Główne czynniki ryzyka wystąpienia choroby to przebyty zabieg operacyjny, płeć żeńska, ekspozycja na heparynę niefrakcjonowaną w porównaniu z drobnocząsteczkową oraz wysokie BMI.

 

···
28.09.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Rytuksymab – pierwsze biopodobne przeciwciała monoklonalne w hematoonkologii

Terapie biologiczne stosowane są obecnie coraz częściej w onkologii i hematoonkologii. Jedną z ważniejszych i najszybciej rozwijających się klas leków biologicznych są przeciwciała monoklonalne.

···
27.09.2018 / PAP - Nauka w Polsce / Aktualności

Nabór wniosków na stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Najlepsi młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Nabór wniosków trwa do 31 października br.

···
27.09.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa – niedoceniany problem

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) - pod tą nazwą kryje się zakrzepica żył głębokich przebiegająca klinicznie pod postacią swojego powikłania – zatorowości płucnej. Światowy Dzień Zakrzepicy obchodzimy 13 października.

···
kodowanie: projekt: