Aktualności

12.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Piękno jest w nas - Pielęgnacja kosmetologiczna pacjenta onkologicznego | 14.03.2019

Jak zadbać o swój wygląd i samopoczucie w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu? Jak przyczynić się do zwiększenia komfortu i jak najszybszego powrotu pacjenta onkologicznego do stanu ciała i duszy sprzed choroby? Jak rozmawiać z pacjentem onkologicznym, aby nie krzywdzić, a być wsparciem?

···
11.03.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Chłoniaki, których nie znamy. Problem, którego nie widzimy - historia pacjentki cz.I. Diagnostyka i leczenie

Pani Danuta Sarnek zachorowała w 2009 roku.  Na początku choroby chodziła do różnych dermatologów, ponieważ na nogach pojawiały się pierwsze zmiany. Pierwotną diagnozą była łuszczyca. Pani Danuta była u wielu lekarzy, którzy nie potrafili postawić prawidłowej diagnozy. Po pewnym czasie otrzymała informację, że to przyłuszczyca. Rozpoczęto leczenie. W następnie kolejności pacjentce zlecono wykonanie wycinka ze skóry dłoni i dopiero przy tym badaniu wyszło, że Pani Danuta ma chłoniaka układu komórkowego T (ziarniniaka grzybiastego).

···
9.03.2019 / dr n. med. A. Piekarska / Aktualności

Ekulizumab w nocnej napadowej hemoglobinurii oraz atypowym zespole hemolityczno-mocznicowym: analiza 10 lat nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Ekulizumab jest pierwszym lekiem zarejestrowanym w terapii nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) oraz atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS). W 2017 roku jego wskazania rejestracyjne rozszerzono o ciężką postać uogólnionej miastenii. W British Journal of Haematology właśnie ukazała się analiza danych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii obejmująca okres od marca 2007 do października 2016. Przeprowadzona została w celu wykrycia rzadkich, ale potencjalnie znaczących działań niepożądanych (AEs), których nie zaobserwowano w badaniach klinicznych.

···
7.03.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Spotkanie pacjentów chorujących na przewlekłe nowotwory mieloproliferencyjne - 11 kwietnia 2019 | Kraków

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych zaprasza pacjentów chorujących na przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne oraz ich bliskich do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 11 kwietnia br. w Krakowie.

···
7.03.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Pokonać Raka – pacjent w centrum uwagi

To już 10. jubileuszowa edycja projektu „Pokonać Raka”. Jego organizatorem jest wydawnictwo Medical Media Solutions. Tytuł jak zawsze powstał przy wsparciu rzetelnych medycznych i pacjenckich głosów. Główny patronat nad publikacją objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne, publikacja dostępna będzie 7 marca wraz z Gazetą Wyborczą.

···
6.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Artur Jurczyszyn: dostępność, mechanizm działania i korzyści stosowania lenalidomidu

Wypowiedź pana profesora Artura Jurczyszyna podczas ostatniego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA.

···
6.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

MAM Świadomość Szpiczaka

Szpiczak plazmocytowy jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem krwi. Mimo to wiele osób nigdy nie słyszało o tej chorobie do czasu, aż została im postawiona diagnoza. W Polsce co roku na szpiczaka zapada ponad tysiąc osób.

···
5.03.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Jak zredukować ryzyko rozwoju choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi u chorych leczonych inhibitorami punktów kontrolnych?

Obecnie trwają intensywne badania nad zastosowaniem inhibitorów punktów kontrolnych (CPI) w leczeniu wielu chorób nowotworowych.

Niestety ich użycie jest związane z działaniami niepożądanymi pochodzenia immunologicznego. Należy stale monitorować pacjentów (np.: w przypadku nivolumabu co najmniej przez 5 miesięcy od podania ostatniej dawki), ponieważ te działania mogą wystąpić w dowolnym czasie podczas leczenia lub po jego zakończeniu.

···
1.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ruksolitynib w leczeniu pierwotnej mielofibrozy w fazie akceleracji i z małopłytkowością – opis przypadku

Pierwotna mielofibroza (primary myelofibrosis – PMF) należy, według klasyfikacji WHO do grupy nowotworów mieloproliferacyjnych bez obecności chromosomu Filadelfia i genu BCR-ABL1 (Ph-negative myeloproliferative neoplasms – MPN Ph-). Główne cechy kliniczne tej choroby to: postępujące włóknienie szpiku, rozwój ognisk metaplazji szpikowej w śledzionie i wątrobie, skutkujący hepatosplenomegalią i pogłębiającą się w miarę trwania choroby cytopenią. 

···
1.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

W tej grze nie da się przegrać – My Battle VR

W trosce o jakość życia pacjentów firma Takeda Oncology, we współpracy z VRmind stworzyła grę wykorzystującą technologię wirtualnej rzeczywistości. Gra ma na celu pomoc w zmniejszeniu stresu podczas infuzji leku oraz zwiększeniu subiektywnego poczucia kontroli nad procesem leczenia.

 

···
28.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Choroby rzadkie vs komórki macierzyste

Choroby rzadkie wcale nie są takie rzadkie. Cierpi przez nie nawet 3 mln Polaków. 28 lutego po raz jedenasty, obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. To dzień solidarności z tymi, którzy zmagają się z nimi codziennie, ale też podnoszenia świadomości na ten temat wśród osób mających wpływ na jakość życia pacjentów oraz coraz nowych możliwości ich leczenia.

 

···
28.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dzień Chorób Rzadkich

W ostatni dzień lutego, w tym roku 28, obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Z tej okazji setki organizacji pacjenckich na całym świecie prowadzi akcje edukacyjne na temat rzadko występujących chorób.

···
27.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Praco Dawca Zdrowia - rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu

W pracy spędzamy średnio jedną trzecią doby. Nic więc dziwnego, że nasze zachowanie w pracy ma duży wpływ na stan naszego zdrowia. Nawet pozornie nieobciążające prace biurowe mogą być niekorzystne dla naszego organizmu. Niewłaściwa postawa, brak ruchu, brak przerw, stres, zbyt duża ilość kawy, podjadanie słodyczy lub niezdrowych przekąsek – te wszystkie nawyki mogą skutkować chociażby otyłością, obciążyć kręgosłup, przyczynić się do przemęczenia wzroku. Często bagatelizujemy dolegliwości zdrowotne usprawiedliwiając je przemęczeniem, a nie wykonywanie badań profilaktycznym dużą ilością pracy i brakiem czasu.

···
27.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

NFZ uruchomił portal poświęcony diecie

Żyjemy coraz szybciej, codziennie narażani jesteśmy na stres oraz działanie szkodliwych czynników środowiskowych. Właściwa dieta jest ważna nie tylko ze względu na szczupłą sylwetkę, ale przede wszystkim ze względu na stan naszego zdrowia.

···
26.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Potrzeby i wyzwania w obszarze chorób rzadkich - zbliża się Światowy Dzień Chorób Rzadkich

Już 28 lutego na całym świecie obchodzony będzie Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Nad ich tematem pochylili się również eksperci podczas Hematology Experts Forum 2019 – konferencji, która odbyła się w miniony weekend (22-23 lutego) w Warszawie.

···
25.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Debata ekspertów - Wczesna diagnostyka szpiczaka w Polsce [wideo]

Wczesne zdiagnozowanie szpiczaka plazmocytowego to trudne wyzwanie. Czas od pojawienia się objawów do diagnozy, u chorych na szpiczaka, jest jednym z najdłuższych wśród wszystkich chorób nowotworowych.

···
25.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku w oparciu o wskaźniki prognostyczne IPSS, DIPSS oraz MIPSS

Ocena ryzyka w przebiegu PMF opiera się o powszechnie uznawane skale prognostyczne. Wskaźniki IPSS oraz DIPSS bazują na parametrach klinicznych pacjenta, natomiast skala MIPSS uwzględnia dodatkowo mutacje somatyczne. 

···
25.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Chłoniaki, których nie znamy. Problem, którego nie widzimy - podstawowe informacje

CTCL charakteryzuje odmienny przebieg kliniczny w porównaniu do „klasycznych” chłoniaków układowych. Większość pacjentów doświadcza objawów skórnych (wykwity skórne, świąd) od wczesnego stadium choroby. Oznaki te są jednak niespecyficzne i niejednokrotnie mogą być mylone z innymi schorzeniami skóry (m.in.: atopowe zapalenie skóry, łuszczyca czy reakcje alergiczne).

···
22.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Odeszła Profesor Anna Dmoszyńska

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą 21 lutego Panią Prof. Dr hab. Annę Dmoszyńską, specjalistkę chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej, założycielkę Polskiej Grupy Szpiczakowej, pomysłodawczynię cyklicznych spotkań w Kazimierzu Dolnym.

···
22.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wykrywanie mutacji w genie CALR oraz w genie ASXL1 u chorych na nadpłytkowość samoistną i samoistne włóknienie szpiku przy pomocy sekwencjonowania Sangera oraz analizy długości fragmentów DNA

Mutacje w eksonie 9 genu CALR oraz w eksonie 13 genu ASXL1 należą do markerów molekularnych o znaczeniu diagnostycznym i rokowniczym u chorych na nadpłytkowość samoistną (essential thrombocythemia – ET) oraz samoistne włóknienie szpiku (myelofibrosis – MF). Celem pracy przedstawionej w Acta Haematologica Polonica było opracowanie i wdrożenie metod wykrywania mutacji w obu genach przy użyciu techniki sekwencjonowania Sangera oraz analizy długości fragmentów DNA. Przebadano 20 chorych na ET oraz 20 na MF.

···
21.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Hematologia 2019 - Najnowsze doniesienia z konferencji ASH w San Diego

26 lutego 2019 r. Fundacja imienia dr. Macieja Hilgiera zaprasza na konferencje Hematologia 2019 - Najnowsze doniesienia z konferencji ASH w San Diego.

···
kodowanie: projekt: