Aktualności

31.10.2018 / rynekzdrowia.pl / Aktualności

Chorzy z przewlekłą białaczką limfocytową potrzebują nowych terapii

Istnieją dwie szczególne grupy chorych z przewlekłą białaczką limfocytową, którzy oczekują na dostęp do nowych leków - mówi prof. Ewa Lech-Marańda, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, krajowy konsultant w dziedzinie hematologii.

···
31.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zespół Sézary’ego, ziarniak grzybiasty - mogamulizumab nadzieją dla pacjentów chorych na dwie postaci chłoniaka nieziarniczego

Ziarniak grzybiasty oraz Zespół Sézary’ego to rzadkie i trudne do leczenia rodzaje chłoniaka nieziarniczego.

···
30.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. dr hab. Dominika Nowis: Dyscyplina, uważność, selektywność - pasja w służbie nauki cz.II

Łagodzi stres, obniża ciśnienie, działa antydepresyjnie, pozwala poprawić równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności - to tylko niektóre korzyści z posiadania hobby.

···
27.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Mastocytoza – trudna do wykrycia choroba nowotworowa

Mastocytoza jest bardzo rzadką chorobą, w wyniku której dochodzi do nadmiernego wytwarzania mastocytów, czyli tzw. komórek tucznych, należących do grupy białych krwinek. Choroba może przebiegać dwojako, w postaci: skórnej, gdy komórki tuczne gromadzą się w skórze chorego,układowej – dochodzi do zajęcia narządów wewnętrznych. Niestety rozpoznanie mastocytozy to nadal wyzwanie dla lekarzy, gdyż choroba może przebiegać bez objawów. Dodatkowo w społeczeństwie jest bardzo niska świadomość tego schorzenia. Z tego powodu często pacjenci latami pozostają niezdiagnozowani.

···
27.10.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Mastocytoza – trudna do wykrycia choroba nowotworowa

Mastocytoza jest bardzo rzadką chorobą, w wyniku której dochodzi do nadmiernego wytwarzania mastocytów, czyli tzw. komórek tucznych, należących do grupy białych krwinek. Choroba może przebiegać dwojako, w postaci: skórnej, gdy komórki tuczne gromadzą się w skórze chorego,układowej – dochodzi do zajęcia narządów wewnętrznych.
Niestety rozpoznanie mastocytozy to nadal wyzwanie dla lekarzy, gdyż choroba może przebiegać bez objawów. Dodatkowo w społeczeństwie jest bardzo niska świadomość tego schorzenia.
Z tego powodu często pacjenci latami pozostają niezdiagnozowani.

···
26.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wenetoklaks - niezaspokojona potrzeba medyczna w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Pacjenci z agresywną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej żyją nie więcej niż 2 miesiące. Ratunkiem jest dla nich nowoczesny lek, o unikalnym mechanizmie działania, który powoduje śmierć komórek nowotworowych. W Stanach Zjednoczonych już 2 lata temu uzyskał on status terapii przełomowej. W Polsce jest dostępny, jednak poza procesem refundacyjnym. Obecnie czeka na niego ok. 50 osób, dla których jest on ostatnią szansą na życie.

···
26.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wsparcie w terapii szpiczaka plazmocytowego - aktywność fizyczna

Terapia onkologiczna to nie tylko wykorzystanie najnowszej wiedzy medycznej. W procesie leczenia równie ważne co dostępność do leków jest wsparcie psychologiczne, dietetyczne oraz pomoc rehabilitacyjna.

···
25.10.2018 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Trwałe odpowiedzi na iwosidenib u chorych na nawrotową lub oporną ostrą białaczkę szpikową

Mutacje w genie kodującym dehydrogenazę izocytrynianu 1 (IDH1) występują u 6-10% chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz). Inhibitorem doustnym, drobnocząsteczkowym zmutowanej IDH1 jest iwosidenib (AG-120).

···
24.10.2018 / dr A. Gołos / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo lenalidomidu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej – przegląd systematyczny i metaanaliza

Lenalidomid ma udokumentowane działanie poprawiające rokowanie i wyniki leczenia zespołów mielodysplastycznych niskiego ryzyka z del 5q. Niewiele jest danych odnośnie jego zastosowania w innych nowotworach mieloidalnych. Najwięcej badań dotyczy zastosowania lenalidomidu w ostrej białaczce szpikowej (AML), jednak mechanizm działania leku w przypadku tej choroby nie jest do końca poznany.

···
23.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dobra informacja dla chorych ze szpiczakiem plazmocytowym - pomalidomid w projekcie nowej listy refundacyjnej

Marcin Czech, wiceminister zdrowia, w poniedziałek 22.10.2018 przedstawił projekt nowej listy refundacyjnej. Wśród zmian znalazła się dobra informacja dla chorych ze szpiczakiem plazmocytowym. Na listę refundacyjną od 1 listopada ma trafić pomalidomid. Lek został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Pomalidomid w leczeniu nowotworowego i opornego szpiczaka mnogiego” jako III linia leczenia.

···
22.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. dr hab. Sebastian Giebel: Sztuka słuchania, pokora i szacunek - pasja w służbie nauki cz.I

Jakiś czas temu na łamach magazynu Science ukazał się artykuł pokazujący w jaki sposób zainteresowania pozazawodowe mogą wpływać na pracę amerykańskich naukowców. Okazuje się, że realizowane hobby pomaga nie tylko w oczyszczeniu umysłu i relaksie, ale rozwija również dodatkowe kompetencje, które stanowią nieoceniony wkład w osiągnięcie innowacyjnych rozwiązań w pracy. Dziś postanowiliśmy zadać te same pytania naukowcom ze świata polskiej hematologii.

···
22.10.2018 / dr n. med. A Piekarska / Aktualności

Rozwijające się koncepcje dotyczące nerkowej mikroangiopatii zakrzepowej związanej z HSCT oraz perspektywy nowych terapii

Mikroangiopatia zakrzepowa (thrombotic microangiopathy; TMA) jest poważnym powikłaniem po transplantacji komórek krwiotwórczych (TA-TMA), którego częstość w ostatnich badaniach oceniana jest na 2,3 do 39%, w zależności od przyjętych kryteriów. W American Journal of Kidney Diseases ukazał się artykuł podsumowujący stan wiedzy na temat TA-TMA oraz dostępne opcje terapeutyczne.

···
21.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Choroba Gauchera – sprawdź czy ten problem nie dotyczy Ciebie!

Stanęli wobec diagnozy rzadkiej choroby genetycznej, która jeszcze 30 lat temu odbierała sprawność i życie. Dziś dzięki postępowi medycyny, mogą o sobie powiedzieć, że są szczęściarzami – żyją śmielej, niż pozwalają stereotypy i zmieniają obraz chorób genetycznych. Przewlekła choroba oprócz ograniczeń, stawia przed nimi liczne wyzwania. Ich historie poznać można dzięki wystawie fotograficznej „Gaucher z krwi i kości”, zorganizowanej z okazji października – miesiąca budowania świadomości o chorobie Gauchera.

···
20.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Czy druga cząsteczka Selvity powtórzy sukces cząsteczki SEL24?

Drugi projekt firmy Selvita wkracza w fazę badań klinicznych. Czy badania nad SEL120 powtórzą sukces cząsteczki SEL24?

···
19.10.2018 / Ewa Biernacka / Aktualności

Motywacji ludzi do dawstwa szpiku

Latając swego czasu motolotnią, miałem raz pewną szczególną sytuację. Tytułem wstępu: normalnie ludzie uczą się latać na kursach motolotniarstwa, na dwusterze z instruktorem. Ja się uczyłem sam. 

···
19.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

PMC006 - podsumowanie rekrutacji

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe przedstawiło podsumowanie rekrutacji  do dadania PMC006 - randomizowanego badania oceniającego  karfilzomib, lenalidomid i deksametazon w porównaniu z monoterapią lenalidomidem u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym po transplantacji autologicznej.

···
19.10.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową czekają na pozytywne decyzje resortu zdrowia

Pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) apelują do ministra zdrowia o pilne wdrożenie rozwiązań, które poprawią ich sytuację zdrowotną i uratują przed śmiercią. W ich przypadku czas odgrywa kluczową rolę, dlatego z niecierpliwością czekają na pozytywne decyzje resortu. W szczególnie trudnej sytuacji znajduje się grupa chorych na PBL, ok. 40-50 osób, dla których dotychczasowe terapie przestały być skuteczne, a kolejny lek ratujący życie nie jest dostępny, gdyż nie jest finansowany ze środków publicznych. W październiku podczas spotkania w Krakowie dla pacjentów z PBL zorganizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych i Stowarzyszenie UNICORN uczestnicy warsztatów wystosowali petycję do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

···
19.10.2018 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Aktualności

Gdańsk – Seattle – Gdynia – Gdańsk – powrót do przeszłości profesora Jana Macieja Zauchy

Wywiad red. Ewy Biernackiej z profesorem Janem Maciejem Zauchą - kierownikiem Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

···
18.10.2018 / dr K. Bojarczuk / Aktualności

Badania genomiczne DLBCL sugerują wrażliwość komórek nowotworowych na nowe terapie celowane

Farmakologiczne zahamowanie sygnałów z receptora limfocytów B (BCR) jest obiecującą terapią wielu nowotworów układu chłonnego. Jednakże w przypadku chłoniaka z dużych rozlanych limfocytów B (DLBCL) dotychczasowe próby okazały się nieskuteczne.

···
17.10.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wenetoklaks w terapii PBL z del(17p)

Wenetoklaks jest doustnym selektywnym inhibitorem białka antyapoptotycznego Bcl-2, który został zatwierdzony przez Agencję ds. Żywności i Leków oraz Europejskę Agencję Leków do terapii chorych na nawrotową/oporną przewlekłą białaczką limfocytową z del(17p). Ostatnio ukazały się wyniki rozszerzonej analizy wszystkich zakwalifikowanych do leczenia pacjentów, w tym wpływ eradykacji minimalnej choroby resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD) na wynik leczenia wenetoklaksem.

···
16.10.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

10-letnie przeżycie chorych na OBSz bez alloHSCT

Pomimo lepszej stratyfikacji chorych na OBSz i możliwości rozpoznawania różnych grup prognostycznych, leczenie w celu osiągnięcia i utrzymania pierwszej pełnej remisji (CR1) pozostało w dużej mierze niezmienione w ciągu ostatnich 35 lat.

···
kodowanie: projekt: