Aktualności

21.01.2019 / biznes.newseria.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Chorzy na szpiczaka mnogiego potrzebują nowych opcji terapeutycznych - wciąż czekają na odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Onkolodzy i pacjenci apelują do resortu zdrowia o rozszerzenie możliwości terapeutycznych w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. Wystosowana w listopadzie petycja w sprawie refundacji kolejnego leku pozostaje na razie bez odpowiedzi ministerstwa. Szpiczak może się stać chorobą przewlekłą, ale do tego potrzebne są nowe terapie – podkreślają przedstawiciele Fundacji Carita – Żyć ze szpiczakiem.

···
19.01.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Choroby układu krwiotwórczego - co warto wiedzieć na ich temat

Objawy wszystkich chorób hematologicznych są niecharakterystyczne. U każdego z nas może wystąpić zmęczenie, osłabienie, nadmierna senność, niechęć do codziennych czynności czy trudności w ich wykonywaniu.

···
18.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

To już VIII edycja Hematology Experts Forum | 22-23 lutego 2019

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych, Komitetu Naukowego oraz Novartis Oncology, zapraszają na konferencję naukową Hematology Experts Forum 2019, inaugurującą kolejny edukacyjny rok w obszarze hematologii. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2019 roku w Hotelu InterContinental przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie.

···
17.01.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Przewlekła białaczka limfocytowa: prof. Tadeusz Robak podsumowuje najważniejsze doniesienia ASH 2018 [wideo]

Brytyjska organizacja dobroczynna Leukaemia Care podczas ostatniego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH) zarejestrowała wypowiedź pana profesora Tadeusza Robaka dotyczącą postępów światowej medycyny w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem użyczonym nam przez Leukaemia Care.

···
17.01.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Szpiczak plazmocytowy 2019 – wyzwania i potrzeby pacjentów | 23.01.2019

Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka zapraszają do udziału w konferencji "Szpiczak plazmocytowy 2019 – wyzwania i potrzeby pacjentów", która odbędzie się 23 stycznia 2019 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.

···
17.01.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | Schematy leczenia oparte na wenetoklaksie u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii

Zastosowanie wenetoklaksu w terapii ostrej białaczki szpikowej przyciąga ostatnio coraz więcej uwagi. Wenetoklaks to selektywny inhibitor BCL-2, białka przeciwapoptotycznego, które odgrywa kluczową rolę w regulacji wewnętrznego (mitochondrialnego) szlaku aktywacji apoptozy. Wykazano, że nadekspresja BCL-2 w komórkach AML wiąże się ze złym rokowaniem i może warunkować oporność na chemioterapię.

···
16.01.2019 / dr n. med. A. Piekarska / Aktualności

Inhibitory punktu kontroli (CPIs) przed i po transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych: broń obosieczna. Zwiększone ryzyko choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi wskutek ekspozycji na CPIs przed i po transplantacji alogenicznej.

Komórki nowotworowe mogą unikać ataku immunologicznego wykorzystując immunologiczne mechanizmy kontrolne, m.in. aktywując limfocyty T do ekspresji receptorów CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) oraz PD-1 (Programmed Death-1).

···
15.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Spotkanie edukacyjne Bridge Meeting - relacje cyfrowe dostępne

W październiku ubiegłego roku w Poznaniu odbyło się spotkanie edukacyjne Bridge Meeting.

···
14.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

CLL i DLBCL: doniesienia z ASH 2018 oczami eksperta

Najważniejsze wiadomości z 60. spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA przedstawione przez dr Bartosza Pułę z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

···
13.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

4. Forum na Rzecz Pacjenta Onkologicznego

Powszechność chorób nowotworowych sprawia, że warto wiedzieć, co zrobić w zetknięciu z diagnozą oraz jak pomóc sobie i swoim bliskim. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tą tematyką – osoby chore, ich bliskich, personel medyczny oraz studentów. Forum będzie okazją do wymiany wiedzy oraz doświadczeń m.in. z zakresu medycyny, psychoonkologii, dietetyki czy rehabilitacji.

···
11.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Grzegorz Helbig: Ibrutynib - obraz postępu w światowej hematoonkologii

W listopadzie 2018 roku w Katowicach odbyło się spotkanie poświęcone praktycznemu wykorzystaniu ibrutynibu w leczeniu pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową.

···
10.01.2019 / medexpress.pl / Aktualności

Szpiczak plazmocytowy: w porównaniu z innymi krajami europejskimi wypadamy gorzej

- Refundacja pomalidomidu to krok naprzód, ale niestety nie zaspokaja wszystkich potrzeb - powiedział Medexpressowi prof. Krzysztof Jamroziak, hematoonkolog z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

···
10.01.2019 / Głos Pacjenta Onkologicznego / Informacje dla chorych - aktualności

N jak niedożywienie

Dr Sybilla Berwid-Wójtowicz, specjalista ds. żywienia klinicznego wyjaśnia, czym jest niedożywienie i jak go uniknąć w chorobie nowotworowej.

···
9.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podręcznik Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku (EBMT)

Ukazał się podręcznik Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku (EBMT).

···
9.01.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w nawrotowym chłoniaku grudkowym

Pomimo wprowadzenia nowych leków (obinutuzumab, inhibitory kinazy fosfatydyloinozytolu, venetoklaks, inhibitory PD-1) przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HCT) pozostaje jedyną potencjalnie leczącą terapią u chorych z nawrotowym chłoniakiem grudkowym (FL).

···
9.01.2019 / Głos Pacjenta Onkologicznego / Informacje dla chorych - aktualności

Wyzwania pacjenta onkologicznego w Polsce

Co trzeba zmienić, aby umożliwić dostęp polskim pacjentom do innowacyjnych leków onkologicznych? Na to pytanie stara się odpowiedzieć Aleksandra Rudnicka - rzeczniczka Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

···
8.01.2019 / dr E. Paszkiewicz-Kozik / Aktualności

Zastosowanie brentuksymabu vedotin u chorych na nawrotowego chłoniaka Hodgkina niekwalifikujących się do chemioterapii wielolekowej i autotransplantacji komórek macierzystych krwi obwodowej – omówienie wyników wieloośrodkowego badania IV fazy

Brentuksymab vedotin (BV) jest przeciwciałem antyCD30 skoniugowanym z auristatyną E, lekiem powodującym niszczenie rusztowania mikrotubuli  w jądrze komórkowym. FDA (US Food and Drug Administration) oraz EMEA (Europejska Agencja leków) dopuściły BV do stosowania u dorosłych chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka Hodgkina (HL) po autotransplantacji komórek macierzystych krwi obwodowej (ASCT) lub po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia [pełna lista rejestracyjna: 1,2].

···
8.01.2019 / Ewa Biernacka / Aktualności

Aspekty praktyczne relacji lekarz-pacjent w narracji ich badaczy

Na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie" (30 listopada -1 grudnia 2018) w Centrum Dydaktycznym WUM w Warszawie dr hab. Anna Słysz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentowała referat Rola kontaktu z lekarzem na różnych etapach życia (współautor mgr Krzysztof Nowak UAM).

···
7.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie 2018 roku - najchętniej czytane

Wśród najważniejszych wydarzeń minionego roku w hematoonkologii niewątpliwym faworytem jest Nagroda Nobla z zakresu medycyny i fizjologii dla Jamesa P. Allisona oraz Tasuku Honjo za pracę nad immunoterapią nowotworów.

···
7.01.2019 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność leczenia ibrutynibem w FL

Ibrutynib, inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, ma udowodnioną skuteczność w nowotworach złośliwych z limfocytów B. W międzynarodowym badaniu DAWN oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ibrutynibu w monoterapii chorych na nawrotowego/opornego chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL).

···
5.01.2019 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Analiza bezpieczeństwa ibrutynibu w PBL/SLL i MCL

Skuteczność i bezpieczeństwo ibrutynibu zostało udowodnione w wielu badaniach wśród chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową/chłoniaka z małych limfocytów (ang. small lymphocytic lymphoma, SLL) (PBL/SLL) i chłoniaka z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL). Ten pierwszy w swojej klasie inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona wszedł do standardu leczenia chorych na PBL i MCL.

···
kodowanie: projekt: