Aktualności

31.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Światowy Dzień Walki z Rakiem

4 lutego obchodzimy święto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem w lutym 2000 roku w Paryżu. Ten dzień to nie tylko okazja do wyrażenia swojej solidarności z chorymi zmagającymi się z chorobą, to również okazja do sprawdzenia własnego stanu zdrowia.

···
30.01.2019 / medexpress.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Szpiczak plazmocytowy: Pacjenci po przeszczepie czekają na decyzje

Świadomość pacjenta hematoonkologicznego, że jest lek, który mógłby przedłużyć jego życie i poprawić jego jakość, ale z braku refundacji nie może się nim leczyć, to odebranie mu nadziei i siły, które są potrzebne w codziennym życiu z chorobą – mówi psychoonkolog Adrianna Sobol. Dlatego pacjenci i hematolodzy apelują o refundację dostępnych w innych krajach leków na szpiczaka.

···
29.01.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Petycja w sprawie pilnej refundacji leku dla pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową i ostrą białaczkę limfoblastyczną

Pacjenci z przewlekłą białaczką szpikową, pacjenci z ostrą białaczką limfoblastyczną, rodziny pacjentów hematoonkologicznych, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu wystosowali petycję do Premiera, Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ oraz Posłów i Senatorów Parlamentu RP.

···
29.01.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Edukacja, rehabilitacja, poprawa komfortu emocjonalnego pacjentów - skorzystaj z pomocy

Centrum Psychoonkologii UNICORN prowadzi dwa miejsca, w których można skorzystać z pomocy specjalistów. Istotą propozycji Centrum Psychoonkologii jest edukacja, rehabilitacja i poprawa komfortu emocjonalnego pacjentów, co może wpływać na zdrowienie i lepszą jakość życia chorego.

···
29.01.2019 / IB / rynekzdrowia.pl / Aktualności

Szpiczak mnogi może stać się chorobą przewlekłą? Potrzeba leków i dobrego systemu opieki

Polscy pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym potrzebują dostępu do kolejnych innowacyjnych terapii. W krajach, w których dostępne jest nowoczesne leczenie, ci chorzy żyją nawet 20 lat - podkreślają specjaliści. U nas, gdy z powodu braku refundacji nowoczesnych leków pozostają bez możliwości leczenia, próbują korzystać z procedury Ratunkowego Dostępu do Technologii Medycznych.

···
28.01.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Hemofilia 2019 - najczęściej występująca skaza krwotoczna. Relacja wideo

Zachęcamy państwa do zapoznania się z wykładami wygłoszonymi podczas styczniowej konferencji "Hemofilia 2019 - najczęściej występująca skaza krwotoczna" zorganizowanej przez Fundację im. dr M. Hilgiera i Health Project Management, która odbyła się 22 stycznia b.r.

···
28.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Sacha: Najciekawsze doniesienia 60th ASH Annual Meeting 2018 - PBSz [wideo]

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, w którym prof. Tomasz Sacha podsumowuje najciekawsze doniesienia 60. Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego na temat przewlekłej białaczki szpikowej.

···
28.01.2019 / dr M. Długosz-Danecka / Aktualności

Najciekawsze doniesienia 60th ASH Annual Meeting 2018 (brentuksymab vedotin w leczeniu chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych)

W dniach 1-4 grudnia 2018, w San Diego, odbyła się 60 jubileuszowa konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH 2018), podczas której podsumowano miejsce brentuksymabu vedotin w leczeniu chłoniaka Hodgkina oraz T-komórkowych chłoniaków nieziarniczych CD30+.

···
28.01.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | AMG 330, dwuspecyficzne przeciwciało wychwytujące limfocyty T u pacjentów z nawrotową AML

Wprowadzenie leków pozwalających na ingerencję w regulację szlaków aktywacji układu odpornościowego spowodowało zmianę paradygmatów leczenia wielu chorób. W czasie 60-tego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH) odbyła się sesja ustna dotycząca nowych form immunoterapii w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML, ang. acute myeloid leukemia). Sesję prowadzili Peter Paschka ze szpitala uniwersyteckiego w Ulm i Adriano Venditti z Uniwersytetu w Rzymie Tor Vergata.

···
27.01.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Najprościej mówiąc: historia białaczki

Jak funkcjonuje szpik kostny, za co odpowiedzialne są poszczególne składniki krwi, co się dzieje kiedy niedojrzałe komórki buntują się i mnożą bez kontroli?

···
27.01.2019 / Głos Pacjenta Onkologicznego / Informacje dla chorych - aktualności

K jak kacheksja

Dr Sybilla Berwid-Wójtowicz, specjalistka ds. żywienia klinicznego wyjaśnia jak dochodzi do procesu kacheksji, wyniszczenia w chorobie nowotworowej i radzi, jak zapobiegać i zatrzymać ten proces.

···
26.01.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Ogólnopolski Dzień Transplantacji z perspektywy Fundacji DKMS

26 stycznia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji, upamiętniający przełomowy moment w historii polskiej medycyny. W tym dniu świętuje również Fundacja DKMS, która od 2008 roku wspiera polską transplantologię i nieustannie stara się o to, aby dla chorych na nowotwory krwi, którzy potrzebują przeszczepienia, znalazł się zgodny Dawca.

···
26.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ogólnopolski Dzień Transplantacji | 26 stycznia

Całkowicie wysterylizowane z obawy przed zakażeniem pozbawione smaku jedzenie, ponad 100 tabletek dziennie w leczeniu przygotowawczym, brak dostępu do szerokospektralnych antybiotyków czy nowoczesnych leków przeciwgrzybiczych. Tak wyglądały początki transplantacji szpiku w Polsce.

···
25.01.2019 / medexpress.pl / Aktualności

Prof. Jędrzejczak: Przeszczepienie szpiku jest nadal najbardziej skuteczną metodą zwalczania szpiczaka

Wszyscy chorzy na szpiczaka mogliby korzystać z karfilizomibu, dlatego że skojarzenie karfilizomibu z lenalidomidem oraz deksametazonem to obecnie najbardziej skuteczne skojarzenie jakie w ogóle znamy. To oczywiście jest terapia droga. I to, o co się staramy obecnie, to przede wszystkim udostępnienie tej terapii tym chorym, którzy jej najbardziej potrzebują i też najbardziej mogą z niej skorzystać - mówi prof. Wiesław Jędrzejczak.

···
25.01.2019 / mgr inż. M. Pępek,  dr n med. T. Stokłosa / Aktualności

Aberracje genu TP53 w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL) - znaczenie oraz metodyka badań

Wczesne wykrycie aberracji w genie TP53 w PBL jest niezwykle istotne, gdyż sytuuje chorego w grupie wysokiego ryzyka, ale jednocześnie umożliwia włączenie terapii celowanej.

···
25.01.2019 / Głos Pacjenta Onkologicznego / Informacje dla chorych - aktualności

Przewlekła białaczka limfocytowa - co powinniśmy wiedzieć

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL, chronic lymphocytic leukemia) jest nowotworem układu krwiotwórczego, który charakteryzuje się klonalną proliferacją limfocytów B i ich akumulacją we krwi obwodowej, szpiku, narządach limfatycznych oraz rzadziej pozalimfatycznych. 

···
24.01.2019 / prof. K. Giannopoulos / Aktualności

Podsumowanie doniesień na temat iksazomibu przedstawionych w czasie konferencji ASH

W czasie ostatniej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów przedstawiono prawie 40 prac dotyczących leczenia z wykorzystaniem iksazomibu u chorych na szpiczaka plazmocytowego. W obecnym opracowaniu chciałbym się skupić na najistotniejszych pracach, które zostały przedstawione w formie ustnych wystąpień.

···
24.01.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | Leczenie podtrzymujące sorafenibem u pacjentów z ostrą białaczką szpikową z FLT3-ITD – badanie SORMAIN

Obecnie nie jest jasne czy profilaktyczne zahamowanie kinazy tyrozynowej podobnej do białka FMS (kinazy FLT-3) przy pomocy sorafenibu po allogenicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych (allo-SCT) może wpływać na skuteczność leczenia pacjentów z ostrą białaczką szpikową z wewnętrzną tandemową duplikację FLT3 (FLT3-ITD), którzy są w całkowitej remisji hematologicznej (CHR, ang. complete hematological remission).

···
23.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Wróbel: Ibrutynib - rewolucja w terapii PBL

W dniach 9-10 listopada 2018 roku w Katowicach odbyły się warsztaty na temat praktycznych aspektów leczenia ibrutynibem chorych na PBL w ramach programu lekowego.

···
21.01.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

IX edycja konferencji Onkologia 2018

11 grudnia w Warszawie odbyła się dziewiąta konferencja podsumowująca wydarzenia minionego roku w onkologii. Zapraszamy do obejrzenia materiałów zarejestrowanych podczas tego wydarzenia.

···
21.01.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Hemofilia 2019 - najczęściej występująca skaza krwotoczna | 22 stycznia 2019 r.

W najbliższy wtorek 22 stycznia 2019 r. w Warszawie w Rezydencji Belweder Klonowa przy ul. Flory 2 odbędzie się konferencja poświęcona hemofilii.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 151 starsze
kodowanie: projekt: