Aktualności

20.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zaproszenie na III Ogólnopolską Konferencję Naukową „KOMUNIKACJA W MEDYCYNIE” w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Naukową „KOMUNIKACJA W MEDYCYNIE”, która odbędzie się  w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2018 w Warszawie w Centrum Dydaktycznym WUM przy ul. Księcia Trojdena 2a.

···
19.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Krajowy dzień pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym I 23-25.11.2018

W dniach od 23 do 25 listopada Fundacja "Carita - Życie ze Szpiczakiem" wraz z partnerami zaprasza do Wrocławia na konferencje realizowaną w ramach krajowego dnia pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym.

···
19.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

„Pacjent w badaniach klinicznych” - rusza nowa kampania informacyjna

Ministerstwo Zdrowia, Polski Fundusz Rozwoju, Rzecznik Praw Pacjenta oraz ich partnerzy 14 listopada przedstawili założenia projektu „Pacjent w Badaniach Klinicznych”. Pierwszym etapem kampanii informacyjnej jest udostępnienie strony internetowej pacjentwbadaniach.pl, na której pacjenci znajdą rzetelne inormacje o badaniach klinicznych i bazę wiedzy

···
19.11.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Porównywalne wyniki przeszczepienia haploidentycznego i od niespokrewnionego dawcy w grupie chorych na OBSz wysokiego ryzyka cytogenetycznego

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) jest najlepszą opcją terapeutyczną chroniącą przed nawrotem chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) z niekorzystnymi zmianami cytogenetycznymi będących w pierwszej pełnej remisji (CR1).

···
17.11.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

"Rzeczpospolita babska" - na rzecz pacjentów chorych na białaczkę

"Lubelska Akcja Charytatywna" - "Znani, a nieznani"  organizuje w tym roku dwa spektakle pod znamiennym tytułem "Rzeczpospolita babska", z których dochód zostanie przeznaczony dla Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Białaczki, działającego w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK 1. 

···
15.11.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność niwolumabu w nawrotowym/opornym cHL – wyniki przedłużonej obserwacji badania CheckMate 205

Zmiany genetyczne powodujące nadekspresję ligandów receptora programowej śmierci-1 (PD-1) są powszechne w klasycznym chłoniaku Hodgkina (ang. classic Hodgkin lymphoma, cHL). Niwolumab, inhibitor punktu kontrolnego PD-1, we wstępnych analizach jednej z trzech grup badania CheckMate 205 okazał się skutecznym w nawrotowym/opornym cHL po autologicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT).

···
14.11.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ibrutynib + rytuksymab może stanowić nowy standard leczenia chorych na makroglobulinemię Waldenströma

Monoterapia ibrutynibem jest skutecznym lekiem chorych na nawrotową makroglobulinemię Waldenströma (WM), rzadką postać chłoniaka z komórek B.

···
13.11.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Rusza Telefoniczna Informacja Pacjenta - 800 190 590

Od dziś w całym kraju, we wszystkich OW NFZ rusza Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

···
13.11.2018 / Głos Pacjenta Onkologicznego / Aktualności

Dlaczego słońce szkodzi skórze, a zwłaszcza skórze pacjentów z wywiadem onkologicznym?

Dr n. med. Joanna Czuwara, specjalista dermatolog, dermatopatolog z Katedry i Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaśnia, jaki wpływ na skórę ma słońce i dlaczego jest ono szczególnie niekorzystne dla pacjentów onkologicznych.

···
7.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

100 historii na stulecie niepodległości

11 listopada w Collegium Nowodworskiego przy ul. Św. Anny 12 w Krakowie odbędzie się spotkanie promocyjne książki „Wszystkie twarze szpiczaka. 100 historii chorych na szpiczaka plazmocytowego na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.

···
7.11.2018 / IB, PWX / Rynek Zdrowia / Aktualności

Dostępność do dwóch leków w białaczce szpikowej jest utrudniona, choć są refundowane

Dostęp do dwóch skutecznych leków możliwych do zastosowania u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową bywa utrudniony, ze względu na koszty oraz konstrukcję kryteriów w programie lekowym - ocenia dr hab. Tomasz Sacha, adiunkt w Klinice Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

···
7.11.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Doświadczenia francuskich lekarzy z zastępczą terapią immunoglobulinami we wtórnych niedoborach odporności związanych z nowotworami hematologicznymi

W nieinterwencyjnym, prospektywnym francuskim badaniu przekrojowym scharakteryzowano chorych na wtórne niedobory odporności (ang. secondary immunodeficiencies, SID) związane z hematologicznymi nowotworami złośliwymi, którzy rozpoczęli terapię zastępczą immunoglobulinami.

···
6.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

II Interdyscyplinarna Konferencja Amyloidoza - relacje dostępne

II Interdyscyplinarna Konferencja Amyloidoza odbyła się w dniach 19-20 października 2018 r. w Warszawie.

···
6.11.2018 / dr n. med. A. Piekarska / Aktualności

Alotransplantacje haploidentyczne z cyklofosfamidem potransplatacyjnym u pacjentów wysokiego ryzyka

Transplantacje haploidentyczne (Haplo-Tx) są ważną alternatywą dla pacjentów z nowotworami hematologicznymi nie posiadających dawcy zgodnego w HLA. W ostatnim numerze Annals of Hematology opublikowano wyniki transplantacji przeprowadzone u 70 pacjentów wysokiego ryzyka poddanych procedurze na Oddziale Hematologii w Turynie w latach 2010-2017.

···
5.11.2018 / Iwona Bączek / Rynek Zdrowia / Aktualności

Leczenie nowotworów krwi w Polsce: takie są oczekiwania lekarzy i pacjentów

Jeśli chodzi o dostępność do leków w pierwszej linii leczenia, polscy chorzy z nowotworami krwi są dość dobrze zaopatrzeni. Problemy pojawiają się w sytuacji nawrotu lub oporności na wcześniejsze leczenie - mówi prof. Ewa Lech-Marańda, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii.

···
5.11.2018 / hematoonkologia / Aktualności

Wsparcie w terapii szpiczaka plazmocytowego - dieta

Terapia onkologiczna to nie tylko wykorzystanie najnowszej wiedzy medycznej. W procesie leczenia równie ważne co dostępność do leków istotne jest wsparcie psychologiczne, dietetyczne oraz pomoc rehabilitacyjna.

···
3.11.2018 / Edyta Kolasińska-Bazan / Aktualności

Jestem za ewolucją, a nie rewolucją - rozmowa z dr hab. n. med. Grzegorzem W. Basakiem

O wizji i planach, o trudnych chwilach odchodzenia bliskich osób, o tym kim jest pacjent, a czym sukces opowiada Edycie Kolasińskiej-Bazan dr hab. n. med. Grzegorz Władysław Basak – kierownik (od 1 października 2018 roku) Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

···
2.11.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Testament - czy jego sporządzenie może nam przynieść poczucie bezpieczeństwa?

Początek listopada to szczególny czas, który poświęcamy refleksji i zadumie. Częściej też kierujemy swoje myśli ku sprawom związanym z przemijaniem. Pacjentom hematoonkologicznym oraz ich bliskim i przyjaciołom temat ten towarzyszy częściej niż osobom zdrowym. Brak poczucia bezpieczeństwa związany z chorobą często towarzyszy im nawet po wyjściu z choroby. Niezależnie od tego czy borykamy się z poważną chorobą czy cieszymy się pełnią zdrowia, warto pomyśleć o napisaniu testamentu.

···
2.11.2018 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Leczenie drugiej linii dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (primary immune trombocytopenia, ITP) charakteryzuje się izolowaną małopłytkowością w morfologii krwi a jej przebieg u dorosłych jest zazwyczaj przewlekły. Celem leczenia jest utrzymanie bezpiecznej dla chorego liczby płytek krwi, czyli takiej, przy której nie występują objawy skazy krwotocznej. W leczeniu pierwszej linii stosuje się glikokortykosterydy dożylne, immunoglobuliny oraz immunoglobulinę anty-D. Jednak wielu chorych nie reaguje na leczenie pierwszoliniowe i konieczne staje się wdrożenie innych form terapii.

···
1.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Chorzy potrzebują mieć nadzieję

Dla osoby zdrowej perspektywa przeżycia jeszcze 2 miesięcy czy 2 lat to nie jest dużo. Tymczasem z perspektywy osób chorych na nowotwory ten czas jest nie do przecenienia. Mają nadzieję, że dzięki rozwojowi medycyny ich życie zostanie przedłużone i doczekają momentu, w którym będzie możliwe nawet całkowite wyleczenie nowotworu. Ta nadzieja daje im siłę do walki – mówi dr Mariola Kosowicz, kierownik Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii i opowiada, jak innowacyjne terapie wpływają na proces leczenia i stan psychiczny pacjentów.

···
31.10.2018 / dkms.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Od nieznajomych dostali szansę na nowe życie – jak wygląda przeszczepienie szpiku z perspektywy Pacjenta?

W Polsce co godzinę, a na świecie co 35 sekund, ktoś dowiaduje się, że cierpi na nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych. Oznacza to dla nich nie tylko walkę z chorobą, ale także konieczność zmierzenia się z niepewnością, czy znajdzie się zgodny Dawca, a następnie przejście trudnej procedury przygotowania do transplantacji szpiku. Z okazji Miesiąca Świadomości Idei Dawstwa Szpiku, Fundacja DKMS poprosiła Pacjentów, którzy dostali szansę na nowe życie od Dawcy, aby opowiedzieli swoje historie.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 147 starsze
kodowanie: projekt: