Aktualności

15.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Nadzieja na sprzedaż

Prof. Grzegorz Basak (hematolog, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Dariusz Aksamit (fizyk medyczny, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki i Marsz dla Nauki) podjęli temat alternatywnych metod leczenia nowotworów.

···
15.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Statystyka w praktyce hematologicznej

Wraz ze stale rosnącą liczbą badań w dziedzinie hematologii, znajomość metod statystycznych wykorzystywanych w analizie i interpretacji wyników stała się niezbędnym narzędziem pracy klinicystów. W opublikowanym w Acta Haematologica Polonica artykule omówiono najczęściej stosowane testy statystyczne oraz zdefiniowano punkty końcowe stosowane podczas raportowania rezultatów badań klinicznych.

···
14.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wyniki długookresowej analizy badań nad terapią CAR-T firmy Novartis (tisagenlecleucel) wskazują na utrzymywanie trwałej odpowiedzi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami krwi

Warszawa, 13 lutego 2019 r. – Novartis ogłosił wyniki długofalowej analizy badań klinicznych ELIANA i JULIET leku tisagenlecleucel. Badanie ELIANA obejmowało dzieci i młodych dorosłych z nawracającą lub oporną na leczenie (r/r) ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL), zaś badanie JULIET dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie (r/r) chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL). Wyniki analiz potwierdzają skuteczność terapii CAR-T firmy Novartis i trwałe wskaźniki odpowiedzi na leczenie, a także spójny profil bezpieczeństwa.

···
14.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Pan Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

···
13.02.2019 / medexpress.pl / Aktualności

Priorytety polskiej hematoonkologii

O niezaspokojonych potrzebach chorych na szpiczaka plazmocytowego oraz ostrą białaczkę limfoblastyczną mówi prof. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowy ds. hematoonkologii.

···
12.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

VIII Forum Pacjentów Onkologicznych

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych po raz VIII w pierwszy dzień wiosny (21 marca) zaprasza do udziału w Forum pacjentów Onkologicznych.

···
12.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim ryzykiem cytogenetycznym

Przeżycie pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym (ang. multiple myeloma – MM) poprawiło się znacznie w ostatnich kilkunastu latach dzięki wprowadzeniu do terapii nowych leków, takich jak inhibitory proteasomu czy leki immunomodulujące. Pomimo tego MM pozostaje nieuleczalną chorobą o bardzo heterogennym przebiegu i zróżnicowanym rokowaniu.

···
12.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie - Minister Zdrowia przyznał 1914 rezydentur

Znamy liczbę miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 marca 2019 r.

···
11.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Światowy Dzień Chorego | 11 lutego

13 maja 1992 r. papież Jan Paweł II ustanowił 11 lutego Światowym Dniem Chorego. Pomimo, że jest to święto ustanowione przez Kościół katolicki, warto w tym dniu niezależnie od wyznania czy światopoglądu zwrócić uwagę na osoby dotknięte chorobą, często spychane na margines.

···
9.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią – zalecenia PTHiT i sekcji do spraw zakażeń PALG

Zakażenia należą do najczęstszych przyczyn chorobowości i śmiertelności chorych na nowotwory hematologiczne, a stosowanie szczepień ochronnych może w istotnym stopniu wpłynąć na zmniejszenie częstości ich występowania. W pracy przedstawiono przegląd danych dotyczących ryzyka zakażeń oraz skuteczności immunizacji czynnej u chorych na nowotwory hematologiczne i u pacjentów z anatomiczną lub czynnościową asplenią. Ponadto zawarto rekomendacje dla populacji polskich pacjentów opracowane przez Sekcję Zakażeń Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów. Uwzględniono zarówno zalecenia ogólne dotyczące chorych na nowotwory, jak i szczegółowe odnoszące się do określonych nowotworów hematologicznych. Przedstawiono również propozycje poprawy organizacji szczepień u chorych na nowotwory hematologiczne w Polsce.

···
9.02.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Wyniki przeszczepienia autologicznych i allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych na pierwotną białaczkę plazmatycznokomórkową

Pierwotna białaczka plazmatycznokomórkowa (pPCL) jest rzadkim zaburzeniem. Uważa się ją za najbardziej agresywną formę dyskrazji plazmocytów. Wykazano, że przeszczepienie autologicznych komórek macierzystych krwiotworzenia (auto) poprawia wyniki leczenia tej choroby, natomiast rola przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo) jest niepewna.

···
8.02.2019 / Głos Pacjenta Onkologicznego / Informacje dla chorych - aktualności

P jak proteiny

Dr Sybilla Berwid-Wójtowicz, specjalistka ds. żywienia klinicznego wyjaśnia, jaka jest rola białka w diecie oraz dlaczego odpowiedni poziom i jakość białka są kluczowe w żywieniu pacjenta onkologicznego.

···
8.02.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | Jaka jest rola oceny MRD u starszych pacjentów z ostrą białaczką szpikową?

Znaczenie minimalnej choroby resztkowej (MRD, ang. minimal residual disease) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML, ang. acute myeloid leukemia) w podeszłym wieku otrzymujących terapie o małej intensywności nie zostało dotąd jednoznacznie określone.

···
7.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

„Chłoniaki, których nie znamy. Problem, którego nie widzimy” Rusza pierwsze w Polsce badanie jakości życia chorych z chłoniakiem skórnym T-komórkowym (CTCL)

Chłoniak skórny T-komórkowy (CTCL) to rzadki i trudny w rozpoznaniu nowotwór złośliwy układu chłonnego. Choroba jest wywołana niekontrolowanym wzrostem limfocytów T umiejscowionych w układzie limfatycznym skóry. Pacjentów z chłoniakiem skórnym T-komórkowym jest niewielu, dlatego też rzadko słyszy się o chorobie i sytuacji życiowej tej grupy chorych. Zmienić to ma badanie dotyczące jakości życia polskich chorych z CTCL. Analiza ta ma otworzyć oczy społeczeństwa na najważniejsze potrzeby pacjentów w różnych sferach ich życia i walki z chorobą.

···
7.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Polscy pacjenci onkologiczni wciąż mają mniejsze szanse na skuteczne leczenie niż mieszkańcy Europy Zachodniej. Brakuje skoordynowanej opieki i nowoczesnych leków

Diagnoza nowotworu przestała być równoznaczna z wyrokiem śmierci. Także w Polsce, dzięki zastosowaniu nowoczesnych leków, możliwe jest całkowite wyleczenie lub znaczne przedłużenie życia chorego, nawet w tak trudnych przypadkach jak rak płuca, rak jelita grubego, piersi czy nowotwory krwi. Wskaźniki pięcioletnich przeżyć wciąż są jednak u nas znacznie niższe niż w krajach Europy Zachodniej. To efekt zbyt późnego zgłaszania lekarzowi niepokojących objawów, braku wysoko wyspecjalizowanej opieki szpitalnej oraz dostępu do nowoczesnego leczenia.

···
6.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Zdrowie przez sztukę - I Warszawskie Spotkania "Onkoprzestrzeń Filmowa"

Czy sztuka może pomóc w chorobie nowotworowej? Czy chorobie można "zagrać na nosie"? Czy można "wytańczyć sobie zdrowie"? Tak!

···
5.02.2019 / dr M. Długosz - Danecka / Aktualności

Zastosowanie polatuzumabu vedotin w leczeniu chłoniaków nieziarniczych

Polatuzumab vedotin jest nowym koniugatem przeciwciało-lek, zawierającym przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CD79b połączone z działająca na mikrotubule jednometylową aurystatyną E. Białko CD79b jest wysoce swoiste i ulega ekspresji w większości podtypów chłoniaków nieziarniczych B-komórkowych, co czyni go celem dla opracowania nowych terapii.

···
5.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Przełomowe odkrycia budzą nadzieję – profilaktyka realnie zwiększa szanse na wyleczenie

Naukowcy z Bazylei – prof. Gerhard Christofori z zespołem znaleźli sposób na przekształcenie (za pomocą szczególnej kombinacji związków) komórek nowotworowych w komórki przypominające komórki tłuszczowe.

···
4.02.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | Enasidenib w terapii uprzednio nieleczonych pacjentów z ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH2 - wyniki badania Beat AML Master

Do badania Beat AML Master włączono pacjentów z noworozpoznaną AML (ang. acute myeloid leukemia, ostra białaczka szpikowa) w wieku powyżej 60 lat. Pacjenci zostali przyporządkowani do cząstkowego badania interwencyjnego na podstawie algorytmu integrującego wyniki badania cytogenetycznego i badania mutacji. Proces rekrutacji trwał 7 dni. W czasie 60-tej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), Eytan Stein z Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowy Yorku przedstawił cząstkowe wyniki tego badania.

···
1.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

W sobotę, 2 lutego z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza na bezpłatne porady onkologiczne, wykłady, konsultacje dietetyczne i psychologiczne. Inicjatywa przygotowana jest we współpracy z Polską Unią Onkologii. Wydarzenie odbędzie się w godz. 10.00-15.00 na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (w siedzibie Dziecięcego Szpitala Klinicznego, przy ul. Żwirki i Wigury 63 A, wejście od ul. Pawińskiego, sala konferencyjna, poziom -1).

···
31.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej już w marcu

Już 8 marca odbędzie się kolejne Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej. W tym roku wydarzenie będzie towarzyszyło  konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wydarzeniem. 

···
kodowanie: projekt: