Aktualności

9.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Rozmawiać, choć brakuje słów

Na łamach portalu hematoonkologia.pl będziemy publikować zbiór informacji, zebranych z tekstów i wypowiedzi kilku psychologów klinicznych i dziecięcych, skierowany do rodziców, których życie w pewnym momencie skonfrontowało z poważną chorobą w rodzinie: partnera, dziecka lub jego samego - i muszą się w tym odnaleźć. Odnaleźć w sensie organizacyjnym na etapach diagnozy i terapii, a zarazem komunikacyjnym - z chorym i rodziną - oboma niezmiernie angażującymi. Gdy choruje dziecko - nad sytuacją dominują miłość, czułość i troska, i jak w przypadku każdego chorującego, zwłaszcza bliskiego - lęk, niepewność i często rozpacz.

···
9.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019

Liczba chorych na szpiczaka plazmocytowego zwiększa się, co jest skutkiem zarówno skuteczniejszej diagnostyki, jak również istotnego przedłużania przeżycia chorych. 

···
8.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Lenalidomid i pomalidomid w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem w pierwszej i drugiej linii leczenia pacjentów ze szpiczakiem niekwalifikujących się do przeszczepu – pozytywna opinia CHMP

Kilka dni temu Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use) wydał pozytywną opinię rekomendującą rejestrację lenalidomidu i pomalidomidu w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem w odpowiednio pierwszej i drugiej linii szpiczaka.

···
8.04.2019 / dr A. Gołos / Aktualności

Częstość występowania powikłań krwotocznych i zakrzepowych w momencie diagnozy Ph ujemnych MPN - metaanaliza i przegląd systematyczny

W czasopiśmie BMC Cancer w 2019 r. ukazała się metaanaliza i przegląd systematyczny badań nt. częstości występowania powikłań zakrzepowych i krwotocznych w momencie rozpoznania nowotworów mieloprofileracyjnych Ph ujemnych (Myeloproliferative neoplasms, MPN)

···
7.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Światowy Dzień Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powstała 7 kwietnia 1948 roku. W celu upamiętnienia tego wydarzenia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.

···
5.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Grant Naukowy Fundacji DKMS

W ramach inicjatywy „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Cierpiących na Nowotwory Krwi”, Fundacja DKMS uruchamia „Grant Naukowy Fundacji DKMS”, skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych. 

···
4.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Fotorelacja z konferencji naukowej VIII Hematology Experts Forum 2019

W dniach 22-23 lutego 2019 roku w Warszawie odbyła się już po raz ósmy konferencja naukowa Hematology Experts Forum 2019, która zainaugurowała kolejny edukacyjny rok w obszarze hematologii. Wydarzenie zgromadziło ponad 150 ekspertów z całej Polski i gości ze świata.

 

···
4.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz: Zapobieganie infekcjom u chorych z nawrotem szpiczaka plazmocytowego

Wypowiedź pani prof. Lidii Usnarskiej-Zubkiewicz, zarejestrowana podczas 9 edycji konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment, w Warszawie.

···
4.04.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Nawrót ostrej białaczki po przeszczepieniu allogenicznym jest związany ze zmianami ekspresji genów odpornościowych

Korzyści terapeutyczne płynące z allogenicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) w ramach leczenia konsolidacyjnego ostrej białaczki szpikowej (OBSz), wynikają między innymi z immunologicznego efektu przeszczep przeciwko białaczce.

···
3.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dlaczego ważne są szczegóły czyli jak przygotować publikację i jak planować swoją karierę naukową?

Komunikacja jest jednym z podstawowych elementów działalności naukowej, a jednym ze sposobów dzielenia się swoimi osiągnięciami badawczymi jest publikacja w cenionych czasopismach naukowych. Jak pisać i co pisać? 

···
2.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Javier de la Rubia: Pomalidomid - nowa opcja terapeutyczna dla chorych opornych/nawrotowych w szpiczaku plazmocytowym

Wywiad przeprowadzony podczas 9. konferencji Current and Future Perspectives of MM & Other Hematological Malignancies Treatment która odbyła się w dniach 8-9 marca b.r. 

···
2.04.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Piknik i II Zawody Pływackie Dzieci i Młodzieży z Hemofilią - 13 Kwietnia 2019

Aby udowodnić, że chorzy z hemofilią mogą być aktywni fizycznie i spełniać swoje sportowe marzenia, z okazji Światowego Dnia Chorych na Hemofilię już po raz drugi odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - Piknik Rodzinny i II Zawody Pływackie dla Dzieci i Młodzieży z Hemofilią.

···
1.04.2019 / dr B. Puła / Aktualności

Ibrutynib w skojarzeniu z obinutuzumabem jako przyszły nowy standard w pierwszoliniowym leczeniu chorych z przewlekłą białaczką limfocytową?

Ibrutynib (IBR) od 2014 roku jest zarejestrowany do leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej w monoterapii u osób starszych oraz niekwalifikujących się do immunochemioterapii. Rejestracji dokonano w oparciu o wyniki randomizowanego badania klinicznego fazy II, w którym IBR wykazał wyższą skuteczność od monoterapii chlorambucylem. Aktualnie na łamach Lancet Oncology opublikowano wyniki randomizowanego badania fazy III ILLUMINATE porównującego skuteczność i tolerancję leczenia skojarzonego ibrutynibem oraz obinutuzumabem (IBR-G) do aktualnego standardu w populacji osób starszych oraz z chorobami współistniejącymi, jakim jest immunochemioterapia chlorambucyl-obinutuzumab (Chl-G).

···
30.03.2019 / rynekzdrowia.pl / Aktualności

Dr Pasiarski: szczepienia zapobiegają groźnym powikłaniom u pacjentów onkologicznych

Do szczepień od pewnego czasu pochodzimy w sposób nieco rutynowy i automatyczny, zakładając, że to prosta i skuteczna profilaktyka. Jednak ze szczepieniami wiąże się kilka problemów dotyczących różnych grup pacjentów, w tym onkologicznych, narażonych na choroby zakaźne - mówi dr Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

···
29.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Historia pierwszego pacjenta w pierwszym badaniu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego PMC006

Pomimo tego, że okoliczności są straszne, pomimo tego, że stan fizyczny na początku jest naprawdę trudny to jest nadzieja.

···
29.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w leczeniu nowotworów. Na świecie pojawiają się nowe leki, ale w Polsce jest problem z ich refundacją

Raka piersi co roku diagnozuje się u około 18 tys. Polek, z których 85 proc. udaje się wyleczyć. Dzięki nowoczesnym terapiom – obecnie nawet rak piersi z przerzutami może stać się chorobą przewlekłą. Podobnie jest w przypadku wielu innych typów nowotworów – choć liczba zachorowań rośnie, pojawiają się innowacyjne leki, które znacząco wydłużają życie chorych i poprawiają jego jakość. Przykładowo, w leczeniu szpiczaka zarejestrowano w ostatnich latach aż sześć nowych cząsteczek. W Polsce problematyczna jest jednak refundacja nowych terapii, przez co lekarze i pacjenci nie mają do nich dostępu. 

···
28.03.2019 / rynekzdrowia.pl / Aktualności

Prof. Sebastian Giebel: CAR-T jest terapią przyszłości w onkologii

- Wierzymy, że za kilka - kilkanaście lat będzie można z zastosowaniem terapii CAR-T wyleczyć większość chorych na nowotwory - mówi z nadzieją prof. Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

···
28.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ruszyła rejestracja na konferencję "Wyzwania w Hematologii - PBSZ i MASTOCYTOZA"

Od dziś ruszyła rejestracja na konferencję "Wyzwania w Hematologii - PBSZ i MASTOCYTOZA", która w tym roku odbędzie się w terminie 24-25 maja w Krakowie. Jest to druga edycja sympozjum, która poświęcona jest mastocytozie oraz przewlekłej białaczce szpikowej. Zaplanowane sesje tematyczne będą okazją do wysłuchania wielu interesujących wykładów ekspertów z Polski i z zagranicy.

···
27.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Szansa na bezpłatne leczenie niedostępne w ramach standardowej opieki zdrowotnej w Polsce dla pacjentów z oporną i nawrotową makroglobulinemią Waldenströma

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe rozpoczęło rekrutację do badania klinicznego skierowanego do pacjentów z oporną i nawrotową makroglobulinemią Waldenströma.

···
27.03.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Ibrutynib vs immunochemioterapia starszych chorych na nieleczoną PBL

W 2016 roku ibrutynib uzyskał rejestrację Agencji ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration Agency, FDA) w leczeniu chorych na uprzednio nieleczoną przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL).

···
26.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zaproszenie na warsztaty "Zaburzenia hemostazy - wyzwania interdyscyplinarne" I 26 kwietnia, Kielce

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach z cyklu "Zaburzenia hemostazy - wyzwania interdyscyplinarne", które tym razem odbywają się 26 kwietnia w Kielcach. Spotkanie skierowane jest do lekarzy o różnych specjalnościach, mają one na celu pogłębienie wiedzy z zakresu hemostazy. 

Kierownikiem Naukowym warsztatów jest Pani Profesor Krystyna Zawilska.

 

···
kodowanie: projekt: