Aktualności

11.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Powołanie zespołu do wypracowania rozwiązań w zakresie chorób rzadkich

6 grudnia w życie weszło zarządzenie Ministra Zdrowia dotyczące powołania Zespołu do wypracowania rozwiązań w zakresie chorób rzadkich oraz opracowania projektu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

···
10.12.2018 / dr A. Piekarska / Aktualności

RIC i podwójna supresja limfocytów T z globuliną antytymocytarną i cyklofosfamidem potransplatacyjnym jako profilaktyka GVHD w haploPBSCT w nowotworach hematologicznych

Transplantacje haploidentycznych komórek krwiotwórczych (haplo) z krwi obwodowej (PBSCT) z użyciem potransplantacyjnego cyklofosfamidu (PTCy) ogranicza dość wysoki wskaźnik ostrej i przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD). Globulina antytymocytarna (ATG) może złagodzić to ryzyko. Transplantolodzy z Toronto opublikowali wyniki procedur haploPBSCT z zastosowaniem kondycjonowania o obniżonej intensywności (RIC) z ATG, PTCy i cyklosporyną (CsA) w prewencji odrzucenia przeszczepu i GVHD.

···
8.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

W grudniu postaw na aktywność fizyczną

Grudzień zazwyczaj kojarzy się z przedświąteczną krzątaniną, licznymi spotkaniami z przyjaciółmi i bliskimi. Niskie temperatury czy brzydka pogoda nie pomaga w zmobilizowaniu się do ruchu na świeżym powietrzu.

···
8.12.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo skojarzenia wenetoklaksu z immunochemioterapią R-ICE w nawrotowych chłoniakach rozlanych z dużych komórek B – wyniki badania fazy 1

W leczeniu nawrotu chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) stosuje się chemioterapię z wykorzystaniem związków opartych na platynie oraz konsolidację przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych (ASCT), jednak w przybliżeniu wyłącznie około 50% pacjentów odnosi korzyść z takiego postępowania. Z uwagi na nadekspresję białka Bcl-2 w blisko 30% przypadków DLBCL, skojarzenie wenetoklaksu (antagonista Bcl-2) z immunochemioterapią może potencjalnie poprawić wyniki leczenia. Na konferencji ASH 2018 dr Paolo Caimi (abstrakt nr 397) przedstawił wyniki badania fazy 1 analizującego skuteczność oraz bezpieczeństwo dodania wenetoklaksu do immunochemioterapii R-ICE (rytuksymab, ifosfamid, karboplatyna, etopozyd) – VICER.

···
7.12.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych w szpiczaku plazmocytowym - co wiemy?

W ostatnich latach dokonano olbrzymiego postępu w leczeniu szpiczaka plazmocytowego (MM). Zastosowanie nowych leków doprowadziło do uzyskania bezprecedensowych wyników w zakresie przeżycia chorych.

···
6.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Audioteriapia z zespołem Autentikos

Na jesienno-zimowe wieczory polecamy Państwu płytę Audioteriapia - pierwszy album grup Autentikos, którego frontmanem jest Sebastian Giebel - profesor medycyny, transplatolog, hematolog.

···
6.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Minimalna choroba resztkowa - surogat czasu wolnego od progresji w badaniach klinicznych

Dr Marek Dudziński z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Rzeszowskiego wyjaśnia czym jest minimalna choroba resztkowa oraz na czym polega jej skuteczność prognostyczna.

···
4.12.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Czy ibrutynib w monoterapii lub w skojarzeniu z rytuksymabem w porównaniu do immunochemioterapii bendamustyna-rytuksymab (BR) w pierwszej linii poprawia rokowanie starszych chorych z PBL? Pierwsze doniesienia z ASH 2018

Wyniki badania RESONATE-2 wykazały wyższość monoterapii ibrutynibem nad monoterapią chlorambucylem w populacji starszych w wieku powyżej 65 r. ż., dotychczas nieleczonych chorych z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL). Niemniej jednak na podstawie rezultatów tego badania nie można było jednoznacznie stwierdzić czy leczenie ibrutynibem jest skuteczniejsze niż ulokowana w standardach immunochemioterapia BR (bendamustyna, rytuksymab). Na ASH w 2018 roku zaprezentowano wyniki randomizowanego badania fazy 3 Alliance A041202, które wyjaśnia ten problem kliniczny.

···
3.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność azacytydyny jest niezależna od markerów molekularnych, klinicznych i cytogenetycznych

Azacytydyna jest pierwszym lekiem wydłużającym przeżycie chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS). Jednak tylko połowa pacjentów odpowiada na ten terapeutyk i niemal u wszystkich ostatecznie dochodzi do nawrotu.

···
1.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Natura na recepcie

Od października lekarze w Szkocji mogą swoim pacjentom przepisywać na receptę obok leków również kontakt z naturą.

···
30.11.2018 / medexpress.pl / Aktualności

Reportaż Medexpressu - życie ze szpiczakiem mnogim

Bohaterem jest Robert Kaszak z Jastrzębia-Zdroju, który od 11 lat choruje na szpiczaka mnogiego. Nam opowiedział swoją historię.

···
29.11.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Połączenie elotuzumabu z pomalidomidem oraz deksametazonem poprawia rokowanie chorych z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym – wyniki badania ELOQUENT-3

Oporność lub nawrót po leczeniu bortezomibem oraz lenalidomidem stanowią istotny problem kliniczny w leczeniu szpiczaka plazmocytowego (MM, multiple myeloma) z uwagi na krótki czas przeżycia chorych (mediana całkowitego przeżycia 9 miesięcy) oraz oporność na klasyczne cytostatyki. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie leczenia nowymi lekami lub przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciwko antygenom występującym na komórkach MM.

···
27.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zaburzenia hemostazy - od krwawień do zakrzepicy żylnej

14 grudnia w Krakowie odbędzie się konferencja interdyscyplinarna poświęcona zaburzeniom hemostazy.

···
26.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ocena minimalnej choroby resztkowej u chorych na CLL

Na naszej stronie w zakładce poświęconej tematyce przewlekłej białaczki limfocytowej pojawiły się nowe materiały edukacyjne.

···
23.11.2018 / Głos Pacjenta Onkologicznego / Informacje dla chorych - aktualności

Białaczki, co o nich powinniśmy wiedzieć

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak przedstawia podstawową wiedzę na temat białaczek – złośliwych nowotworów krwi i metod ich leczenia

···
22.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wenetoklaks w skojarzeniu z rytuksymabem zaaprobowany w leczeniu pacjentów z nawrotem przewlekłej białaczki limfocytowej

Zgodę wydano w oparciu o badanie kliniczne III fazy MURANO, w którym wenetoklaks w połączeniu z rytuksymabem zmniejszył ryzyko progresji choroby lub śmierci o 83%, a czas przeżycia całkowitego wydłużył się w porównaniu ze standardowym leczeniem bendamustyną w skojarzeniu z rytuksymabem.

···
22.11.2018 / Głos Pacjenta Onkologicznego / Informacje dla chorych - aktualności

Dziedziczenie predyspozycji do rozwoju nowotworów

Marta Kuś-Słowińska, diagnosta laboratoryjny, zastępca kierownika Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA w Poznaniu wyjaśnia, dlaczego w trosce o własne zdrowie powinniśmy wykonać testy genetyczne, które pozwolą określić nasze predyspozycje do rozwoju chorób nowotworowych.

···
21.11.2018 / hemtoonkologia.pl / Aktualności

Projekt prof. Przemysława Juszczyńskiego wyróżniony przez Narodowe Centrum Nauki

Rola kinaz seryny 10 histonu H3 (H3S10) w deregulacji transkrypcji w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B to  kolejny projekt wyróżniony przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS. Projekt profesora Przemysława Juszczyńskiego realizowany w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii otrzyma pond 2 mln PLN.

···
21.11.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Grudniowe spotkanie edukacyjne dla osób chorych na hemofilię i ich rodzin w Lublinie

W sobotnie przedpołudnie 1 grudnia w Lublinie odbędzie się spotkanie edukacyjne dla osób chorych na hemofilię i ich rodzin. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię, Klinikę Hematologii i Transplantologii Szpiku w Lublinie oraz Klinikę Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie.

···
21.11.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Wpływ splenektomii wykonanej przed przeszczepieniem allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych na samoistne zwłóknienie szpiku kostnego

U chorych na samoistne zwłóknienie szpiku kostnego (OMF) przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych stanowi jedyną formę terapii prowadzącą do wyleczenia.

···
20.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ponad 3 miliony złotych dla Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej na badania nad patomechanizmem przewlekłej białaczki limfocytowej

Po raz kolejny Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło flagowe konkursy OPUS i PRELUDIUM.

···
kodowanie: projekt: